fbpixel

Perang, Islam dan Kesucian Nyawa: Ketidak-Agresifan Kod Pertempuran Islam


Published: August 15, 2018 • Updated: November 19, 2020

Author: Hassan Shibly

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful.

Pendahuluan

Pemeliharaan nyawa, seperti yang kita ketahui, adalah nilai dan objektif utama dalam Islam. Keamanan mestilah menjadi sebuah norma antara manusia, tanpa mengira perbezaan agama, falsafah, atau apa-apa lagi. Kedamaian, bagaimanapun, hadir dengan kos menangkis pencerobohan yang tidak adil terhadap orang yang tidak bersalah. Untuk tujuan ini, Islam dan tradisi ilmiahnya telah menetapkan peraturan mengenai peperangan, kedua-duanya yang memberikan justifikasi kepada pengisytiharan perang (jus ad bellum) dan bagaimana peperangan yang adil perlu dilakukan selepas perisytiharannya (jus in bello). Malah tradisi peperangan adil Islam, mendahului dan memberikan petunjuk kepada sejumlah prinsip yang dipersetujui dalam teori perang modern yang baru.
Artikel ini memberi tumpuan kepada bahagian kedua teori perang hanya Islam: ketetapan khusus yang melarang penggunaan kekerasan yang berlebihan. Kaedah-kaedah ini melindungi kehidupan dan harta orang awam dan alam sekitar, mandat bahawa tawanan perang dilayan dengan perikemanusiaan, dan melarang sebarang taktik tentera yang melibatkan penggunaan penyeksaan atau keganasan.

Prinsip Tidak Agresif

Prinsip asas yang meluas dalam ajaran Islam mengenai perang adalah tidak agresif: seseorang tidak boleh memulakan sesuatu tindakan agresif tetapi hanya perlu bertindak balas ke atasnya degnan seimbang. Asas prinsip ini adalah kata-kata Rasulullah ﷺ, “Jangan menyebabkan kemudaratan atau kemudaratan.” Pernyataan ini menjadi salah satu daripada “lima maksim” penting yang mentadbir semua tindakan dalam undang-undang Islam. Setiap tindakan yang mendatangkan kemudaratan kepada orang lain atau haiwan dilarang sama sekali, melainkan jika ia dilakukan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar atau menangkis kemudaratan yang lebih besar mengikut prinsip subsidiari, “Bahaya yang lebih besar akan dibuang oleh kemudaratan yang sedikit.” Adalah dilarang dalam Islam untuk menghapuskan kemudaratan yang kecil dengan bahaya yang lebih besar.
Perang adalah salah satu aktiviti manusia yang paling berbahaya yang menyebabkan bencana kepada manusia, haiwan, dan alam sekitar. Oleh itu, ia tidak boleh dilakukan melainkan untuk menangkis kemudaratan yang lebih besar seperti yang dikatakan Allah, “Penganiayaan adalah lebih buruk daripada pembunuhan.” Penganiayaan yang dikutuk oleh ayat ini merujuk kepada kaum Quraish yang dengan keras menindas amalan Islam, menghalang orang daripada melakukan ziarah di Masjidil Haram di Mekah dan menghalau umat Islam keluar dari rumah mereka tanpa sebab lain melainkan kerana kepercayaan mereka. Peperangan, yang melibatkan pembunuhan, tentunya adalah kejahatan, tetapi kejahatan penganiayaan agama adalah lebih besar. Penganiayaan pada masa itu melibatkan kekerasan yang mengurangkan kebebasan untuk mengamalkan iman dan penindasan kejam yang sistematik terhadap golongan miskin dan lemah. Peperangan Islam yang adil ditubuhkan untuk memastikan umat Islam tidak perlu menanggung penderitaan yang sama seperti moyang-moyang mereka.
Kadang-kadang preskripsi sejarah sarjana Islam diterjemahkan dalam cara yang dilihat melanggar prinsip tidak agresif. Contohnya, beberapa ahli falsafah membangunkan konsep “jihad ofensif” (jihad al-talab) yang melibatkan menyerang musuh di tanah mereka sendiri. Serupa dengan konsep perang pre-emptif Barat, mengambil inisiatif terhadap ancaman yang boleh dipercayai. Dalam dunia pra-moden yang meluaskan empayar dinasti, aktiviti “menyinggung” sedemikian dianggap perlu untuk tujuan mempertahankan diri. Seperti yang dikatakan orang Arab, “Apabila tiada kempen menentang orang Rom, mereka berkempen (menentang kamu).” Hanya dalam pengertian ini ayat ini, “Berjuanglah di hadapan Allah terhadap orang-orang yang memerangi kamu,” telah dinyatakan oleh beberapa ahli hukum untuk “dibatalkan” oleh “ayat pedang.” Seperti yang dijelaskan oleh Al-Badawi, ayat-ayat terakhir membenarkan perang melawan “orang-orang yang memerangi kamu atau dari siapa yang dijangkakan.” Prinsip tidak agresif itu sendiri tidak dibatalkan atau dihapuskan, tetapi umat Islam diperintahkan untuk mengambil inisiatif terhadap ancaman sebenar terhadap keselamatan mereka, iaitu kerajaan Rom dan Parsi, dan bukannya menunggu untuk diserang di tanah air mereka sendiri.
Atas sebab ini, ahli-ahli hukum seperti Ibn Taymiyyah menegaskan bahawa Al-Quran dan majoriti ulama hanya membenarkan peperangan terhadap orang lain dengan syarat mereka memulakannya atau mengancam perang terlebih dahulu. Beliau mengecualikan semua kategori orang dari perbuatan agresif kecuali “orang-orang pertempuran dan orang-orang yang menghalang,” iaitu orang-orang yang menyerang orang Islam atau yang secara kasar menghalang mereka daripada menjalankan tanggungjawab agama mereka. Orang-orang bukan pejuang seperti wanita, kanak-kanak, biarawan, orang-orang tua, orang buta, dan lain-lain tidak boleh diserang kecuali mereka menyertai usaha perang. 
Prinsip tidak agresif Rasulullah ﷺ bukan sahaja menghalang peperangan yang tidak adil bermula, ia juga menghalang ketidakadilan daripada berlaku apabila perang telah diisytiharkan. Kita kini menumpukan perhatian kepada bagaimana Islam menubuhkan peraturan, berdasarkan kepada prinsip tidak agresif, untuk meminimumkan kemudaratan perang sebanyak mungkin.

Keadilan dalam Perang (Jus in Bello)

Sama seperti “penganiayaan lebih buruk daripada pembunuhan” adalah ayat utama yang menggambarkan apa yang membenarkan perang yang adil (jus ad bellum), ayat berikut menyoroti kriteria Islam untuk keadilan dalam peperangan, atau bagaimana perang diperjuangkan dengan betul dalam peraturan penglibatannya:
Dan perangilah kerana (menegakkan dan mempertahankan) ugama Allah akan orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu menceroboh (dengan memulakan peperangan); kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang menceroboh.
Ini adalah ayat pertama dalam Quran yang memerintahkan umat Islam untuk berperang. Sebelum ayat ini diturunkan dan yang lain memberi izin kepada Muslim untuk berperang, Al-Quran “menasihati umat Islam untuk bersabar terhadap penderitaan yang ditimpakan oleh mereka yang kafir, bahkan untuk mengabaikannya dan memaafkan mereka apabila mereka mampu.” Walaubagaimanapun, apabila perlu bagi umat Islam untuk bertempur melawan keganasan, jika tidak mereka akan dibunuh, ayat ini diturunkan untuk memerintah umat Islam untuk berperang. Dari ayat ini, banyak peraturan-peraturan penting Islam yang kritikal diperolehi.
Prinsip yang pertama dan terpenting adalah: Pertempuran dihadkan kepada orang-orang yang menentang anda, kepada pejuang sahaja.
Ayat tersebut menyatakan secara jelas “Berjuang melawan mereka yang memerangi kamu,” dan oleh itu orang awam mungkin tidak menjadi sasaran. Michael Walzer, seorang sarjana terkenal teori teori perang moden, berpendapat, pembunuhan para pejuang hanya boleh berlaku apabila perang telah diisytiharkan secara sah. Islam berkongsi hujah ini. Ahli-ahli falsafah Islam yang menafsirkan ayat di atas bahawa tidak dibenarkan membunuh mereka yang tidak terlibat dalam pertempuran, terutama wanita, kanak-kanak, orang tua, imam, rahib, orang cacat, dan bahkan buruh atau petani yang bekerja untuk musuh tetapi tidak terlibat secara langsung dalam pertempuran.
Ini disoroti oleh kenyataan Abu Bakr, sahabat terdekat Nabi Muhammad ﷺ dan juga pemimpin kanan baginda, apabila beliau memimpin tenteranya seperti yang tercatat dalam manual terawal undang-undang Islam:
Anda akan menemui orang-orang yang mendakwa telah menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Biarkan mereka kepada apa yang mereka katakan telah diberikan pada mereka ... Jangan bunuh wanita atau kanak-kanak atau orang tua, mereka yang lemah. Jangan memotong pokok buah-buahan. Jangan memusnahkan tempat kediaman. Jangan sembelih biri-biri atau unta kecuali untuk makanan. Jangan membakar lebah dan jangan berselerak. Jangan mencuri dari harta rampasan, dan jangan menjadi pengecut.
Baginda Rasulullah ﷺ sendiri menetapkan syarat ini dalam beberapa tindakan dan arahannya. Pada satu ketika, selepas seorang wanita didapati terbunuh dalam peperangan itu, Rasulullah ﷺ “mengutuk” pembunuhan wanita dan kanak-kanak. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah ﷺ menerangkan kutukan ini dengan bersabda, “dia tidak berperang,” yang menunjukkan imuniti kepada mereka yang bukan pejuang, dan baginda seterusnya mengarahkan para shabah untuk tidak membunuh pekerja-pekerja. Mesej ketidak agresifan ini juga tertulis pada pedang Rasulullah ﷺ sebagai peringatan kepada semua, “Sesungguhnya orang-orang yang paling hina adalah orang-orang yang menyerang sesiapa yang tidak menyerang mereka, seorang yang membunuh mereka yang tidak melawannya.” Terdapat banyak riwayat dan hadis seperti ini yang menekankan melindungi nyawa orang awam dan bukan tentera.
Menerangkan prinsip ini, peraturan penglibatan tambahan perlu ditekankan: Melanggar batasan adalah dilarang.
Di medan perang, orang-orang tua, golongan lemah, wanita, kanak-kanak, rahib-rahib, buruh, dan orang awam lain tidak boleh disasarkan kecuali mereka kehilangan kekebalan itu dengan melawan atas pilihan sendiri. Walaubagaimanapun, kekerasan dibenarkan hanya jika ia berkadaran dengan ancaman, jadi membunuh mereka harus dielakkan jika boleh.
Dua lagi peraturan mengharamkan kekejaman terhadap pejuang dan pemusnahan harta benda: 1) Mutilasi dan penyeksaan adalah dilarang; dan 2) Pemusnahan tanaman, pokok, ternakan atau infrastruktur awam tidak dibenarkan kecuali dalam keadaan tertentu yang terhad (akan diterokai kemudian).
Prinsip-prinsip ini telah diakui oleh Artikel 3 Deklarasi Hak Asasi Manusia Kaherah, yang dikeluarkan dan diterima pakai pada Persidangan Menteri-Menteri Luar Negeri Kesembilan Belas di Kaherah pada tahun 1990, yang didasarkan pada Shariah tradisional (atau prinsip perundangan Islam):
a)         Sekiranya berlaku kekerasan dan dalam kes konflik bersenjata, tidak dibenarkan membunuh orang yang tidak berperang seperti orang-orang tua, wanita dan kanak-kanak. Yang cedera dan yang sakit akan mempunyai hak untuk rawatan perubatan; dan tawanan perang mempunyai hak untuk diberi makan, berlindung, dan berpakaian. Dilarang memotong tubuh mayat. Adalah menjadi kewajipan untuk bertukar-tukar tawanan perang dan mengatur lawatan atau perjumpaan keluarga yang terpisah oleh keadaan perang.
b)         Dilarang menebang pokok, merosakkan tanaman atau ternakan, dan untuk menghancurkan bangunan dan harta benda awam dengan menangkap, letupan atau apa-apa cara lain.
Oleh itu, Quran dan Sunnah jelas memberikan perlindungan yang ketat untuk mereka yang tidak berperang semasa peperangan. Orang awam mungkin tidak disasarkan secara sengaja. Al-Quran menekankan peraturan ini dengan mengatakan, “Janganlah kamu melanggar batas, kerana Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas.” Dalam kata lain, pertempuran adalah terhad kepada pejuang(tentera)—mereka yang terlibat dengan pertempuran—dan membunuh orang selain mereka ini adalah pelanggaran batas yang dilarang oleh Allah menurut hukum Islam. Tidak mengejutkan, peraturan ini selaras dengan teori moden Walzer.
Al-Quran berpendirian yang sangat jelas tentang keseriusan membunuh orang yang tidak bersalah:
Kami tetapkan atas Bani Israil, bahawasanya sesiapa yang membunuh seorang manusia dengan tiada alasan yang membolehkan membunuh orang itu, atau (kerana) melakukan kerosakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya; dan sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seorang manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia semuanya.
Di sini, Al-Quran membuat larangan dan perintah secara serentak. Ia mengisytiharkan bahawa mengambil nyawa manusia yang tidak bersalah sama seperti pembunuhan beramai-ramai, kerana meluluskan satu pembunuhan adalah untuk meluluskan setiap pembunuhan secara moral. Pada masa yang sama, ayat tersebut membenarkan sesebuah negara menggunakan hukuman mati di bawah syarat-syarat yang paling ketat (perbincangan ini adalah melepasi jangkauan skop artikel ini). Walaubagaimanapun, keseriusan membunuh seseorang harus memberi setiap orang keraguan jika hukumnya dapat dipertikaikan, seperti sabda Rasulullahﷺ, “Orang yang paling mengelak dari pembunuhan adalah orang-orang yang beriman.” Al-Quran juga sengaja mangatur kata untuk melindungi semua kehidupan, termasuk kehidupan orang bukan Islam. Ia tidak mengatakan, “Jika seseorang membunuh seorang Muslim, ia akan seolah-olah dia membunuh semua manusia.” Tetapi, perkataan bahasa Arab yang digunakan adalah nafs, yang bermakna “roh” atau “nyawa,” tanpa mengira kepercayaan atau etnik atau sifat identiti lain. Pembunuhan setiap kehidupan adalah sama seperti pembunuhan beramai-ramai dan jenayah terhadap kemanusiaan (secara literal); ia benar-benar dilarang dengan keras.
Tetapi, Al-Quran dengan jelas menjadikannya dibolehkan untuk membunuh para pejuang semasa peperangan. Menurut teori perang, sebagaimana yang digariskan oleh Walzer, pejuang musuh boleh dibunuh secara sah di mana-mana sahaja, walaupun mereka tidak bersenjata, selagi mereka tidak terluka atau ditangkap. Beliau memperincikan sebuah kes dimana ia adalah sah dan bermoral yang wajar untuk membunuh askar musuh pada bila-bila masa semasa peperangan dan walaupun askar itu tidak aktif terlibat dalam pertempuran pada masa itu, askar yang dirujuk tidak menerima semula hak mereka untuk hidup.
Dalam situasi yang sama, Quran juga menganggap pembunuhan tentera musuh semasa peperangan menjadi sah, iaitu konteks ayat tersebut, “Bunuh mereka di mana sahaja anda menemui mereka, dan bawa mereka keluar dari tempat mereka mengusir kamu, kerana penganiayaan adalah lebih serius daripada pembunuhan.” Ayat ini diturunkan selepas penandatanganan perjanjian Hudaybiyyah ketika umat Islam hendak menunaikan haji ke Mekah. Mereka tidak tahu bagaimana untuk bertindak jika mereka dilayan dengan agresif. Adakah mereka dibenarkan melawan mereka yang menyerang mereka? Adakah mereka dibenarkan untuk mengambil balik tanah dan harta yang diambil secara salah dari mereka dengan kekerasan?
Ayat ini menjawab persoalan tersebut. Iaitu, adalah dibenarkan untuk menyerang dan membunuh para pejuang penentang anda dalam peperangan dan juga untuk menuntut semula tanah dan harta tanah secara tidak sah menggunakan kekerasan yang berkadar. Ia benar-benar mengelirukan untuk menyebutkan klausa, “Bunuh mereka di mana sahaja anda mendapati mereka” tanpa merujuk kepada ayat-ayat sekitarnya atau konteks sejarah dan undang-undang. Selalunya sesetengah orang bukan Islam dan juga orang Islam telah menyalah tafsir ayat ini untuk membenarkan agenda mereka sendiri seolah-olah Al-Quran telah menghasut keganasan yang tidak diingini. Bagaimanapun, ayat ini sangat jelas apabila ditafsirkan dalam konteksnya yang betul. Ia mentakrifkan had penting dalam peperangan. Ia tidak membenarkan pembunuhan orang yang tidak terkawal “di mana sahaja anda menemuinya.”
Al-Quran mengakhiri ayat ini dengan mengatakan “inilah yang patut diterima oleh orang-orang kafir”, merujuk kepada penyembah berhala yang menyerang umat Islam di Mekah. Harus diingat bahawa fasal ini tidak menjadikan ia dibenarkan untuk membunuh bukan Islam hanya kerana tidak percaya kepada Islam, kerana ayat sebelumnya hanya membenarkan menyerang mereka yang menyerang terlebih dahulu. Lelaki-lelaki bukan tentera, wanita, kanak-kanak, orang tua dan sebagainya tidak pernah menjadi sasaran tentera Nabi Muhammad ﷺ. Malah, Mekah akhirnya dibebaskan dari bangsawan Quraish yang menindas dan tidak ada setitik darah yang tertumpah, walaupun ini menjadikan kebanyakan penyembah berhala yang menganiayai umat Islam selama bertahun-tahun kini terdedah. Mereka semua diampunkan kecuali beberapa penjenayah perang yang kejam.
Akhirnya, ayat yang berkaitan dengan ini berakhir dengan syarat pengurangan berikut:
Kemudian jika mereka berhenti memerangi kamu (maka berhentilah kamu); kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, dan (sehingga) menjadilah ugama itu semata-mata kerana Allah. Kemudian jika mereka berhenti maka tidaklah ada permusuhan lagi melainkan terhadap orang-orang yang zalim. (Mencabuli) bulan yang dihormati itu ialah dengan (sebab membalas pencabulan dalam) bulan yang dihormati; dan tiap-tiap perkara yang dihormati itu (jika dicabuli), ada balasannya yang seimbang. Oleh itu sesiapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu maka balaslah pencerobohannya itu seimbang dengan pencerobohan yang dilakukannya kepada kamu; dan bertaqwalah kamu kepada Allah serta ketahuilah: Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa.
Gambaran tepat teori peperangan adil kini berada dalam fokus. Perenggan ayat ini menegaskan sebab-sebab perjuangan: untuk menghentikan kekerasan dan penindasan. “Ibadat dikhususkan untuk Tuhan” bererti hukum keadilan Allah ditegakkan dan hak-hak semulajadi dilindungi. Ia tidak memerlukan seseorang itu  benar-benar memeluk Islam secara individu, tetapi hanya bahawa mereka menegakkan keadilan sosial yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan kemanusiaan.
Malah, jika musuh berhenti bertempur, contohnya ketika seorang tentera menyerah atau negara meminta perjanjian damai, maka persetujuan damai mereka harus diterima tanpa hukuman (kecuali bagi individu yang bersalah atas jenayah perang). Seperti yang dinyatakan Al-Quran di bahagian lain, “Tetapi jika mereka cenderung ke arah keamanan, kamu [Rasulullah] juga harus condong ke arah itu, dan menaruh kepercayaan kepada Allah.” Bahkan pejuang individu harus diberikan suaka jika mereka memintanya, “Jika ada penyembah berhala yang mahu mencari perlindunganmu [Rasulullah], berikan kepadanya supaya dia dapat mendengar firman Allah, kemudian bawa dia ke tempat yang aman baginya, kerana mereka adalah orang yang tidak tahu [tentangnya].”
Al-Quran menekankan bahawa keamanan harus dibuat dengan musuh, tanpa mengira kepercayaan atau bangsa mereka atau ciri lain identiti mereka. Keamanan sentiasa menjadi pilihan selagi musuh cenderung ke arahnya dan menghentikan serangannya. Pada ketika itu, tidak ada kebenaran untuk sebarang permusuhan kecuali terhadap mereka yang meneruskan tindakan agresif atau yang telah melakukan jenayah perang. Tambahan pula, jika seorang pejuang musuh mencari perlindungan, umat Islam diperintahkan untuk memberikannya padanya.
Oleh itu, kita boleh mengesahkan peraturan pertempuran berikut:
  • Perang dibenarkan untuk menamatkan pencerobohan atau penganiayaan.
  • Persembahan damai harus diterima tanpa syarat.
  • Tentera musuh yang menyerah tidak boleh dicederakan.
Setelah asas-asas perang yang adil telah ditubuhkan, kita akan teruskan dengan perbincangan butirannya.
Welcome back!
Bookmark content
Download resources easily
Manage your donations
Track your spiritual growth

Tawanan Perang (POWs)

Seperti yang telah disebutkan di atas, musuh-musuh yang menyerah diri atau berhenti berperang mesti diberikan keselamatan. Al-Quran mengisytiharkan bahawa bersedekah kepada tawanan perang setanding dengan memberi makan kepada golongan miskin dan yang memerlukan, mengatakan kepada orang-orang yang beriman, “Mereka memberikan makanan kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan, walaupun mereka sendiri menyukainya.” Menurut Al-Ṭabari, “tawanan” dalam ayat ini adalah “pejuang dari tanah yang sedang perang yang telah diambil secara paksa dalam kemenangan… Oleh itu, Allah memuji orang-orang kudus ini untuk memberi makan mereka [tawanan], mencari kedekatan dengan Allah dan kesenangan-Nya dengan itu, dan belas kasihan mereka untuk mereka.” Dengan kata lain, orang-orang yang beriman menyerahkan makanan mereka sendiri, yang mereka mahukan, kepada banduan yang pernah menyerang mereka.
Islam menetapkan penyelesaian yang bijak untuk dilema kepada bagaimana tawanan perang harus dilayan. Dilema ini bermasalah sejak permulaan masa dan terus menjadi masalah moral di dunia moden, seperti yang dilihat di penjara tentera Abu Ghraib dan Teluk Guantanamo. Walzer menyentuh isu ini:
Seorang askar yang menyerahkan diri menandatangani perjanjian dengan penahannya: dia akan berhenti berperang jika mereka akan memberi kepadanya apa yang disebut dalam buku panduan undang-undang “kuarantin yang baik”… Banduan perang mempunyai hak untuk cuba melarikan diri—mereka tidak boleh dihukum kerana itu—tetapi jika mereka membunuh pengawal untuk melepaskan diri, pembunuhan itu bukan tindakan perang; ia adalah pembunuhan. Kerana mereka berjanji untuk berhenti berjuang, menyerahkan hak mereka untuk membunuh, ketika mereka menyerah diri. 
Walaupun ini sangat ideal, ia adalah samar-samar dan jarang berlaku dalam situasi sebenar hari ini. Apa yang sebenarnya membentuk “kuarantin yang baik”? Berapa lama tahanan harus dipenjarakan? Bagaimanakah mereka boleh mendapat semula kebebasan mereka?
Sepanjang sejarah terdapat beberapa pilihan standard mengenai rawatan tawanan perang:

Hukuman Bunuh

Ini mudah, dan mungkin penyelesaian yang paling cepat dan paling mudah untuk penahan. Ini, sememangnya, secara moral boleh dipersalahkan kecuali sebagai hukuman undang-undang untuk penjenayah perang bona fide. Pelaksanaan sebagai preskripsi am menentang prinsip perang adil dan moden.

Hukuman Penjara  

Tindakan ini bersesuaian dengan Islam dan teori perang adil tentang keadaan bahawa tahanan tidak dianiayai. Kelemahan sistem ini, walaupun dimulakan dengan sewajarnya, adalah menyusahkan kedua-dua tawanan dan penahan. Bagi para tawanan, ia memaksa mereka untuk dikurung tanpa had, di mana mereka tidak dapat memberi manfaat pada diri atau masyarakat. Bagi penahan mereka, ia membebankan masyarakat kerana mereka perlu berbelanja untuk menyediakan  perlindungan, makanan, rawatan perubatan, pengawal tahanan, dan lain-lain. Dari sudut logistik pula, tanpa sumber untuk membina sistem tahanan besar dengan bangunan-bangunan yang sesuai dan dilengkapi dengan sempurna, ini adalah mustahil untuk dilaksanakan selepas sebuah perang besar. Dalam amalan sejarah, jarang sekali bahawa tahanan ditahan dalam keadaan yang ideal. Mereka sering tertakluk kepada layanan yang tidak berperikemanusiaan tanpa pengakhiran yang jelas selain dari melarikan diri atau pelaksanaan.

Membebaskan Tahanan

Inilah penyelesaian yang paling murah hati, tetapi ia tidak praktikal dan bahkan bolehmembawa bahaya. Jika musuh anda tahu bahawa mereka akan dibebaskan selepas mereka ditangkap, mereka tahu bahawa mereka boleh berkumpul semula dan menyerang anda sekali lagi.
Oleh kerana tiada satu pun daripada penyelesaian ini berdaya positif secara moral atau praktikal, sebagai peraturan umum, Islam mengambil amalan yang sedia ada dan menjadikan ia lebih berperikemanusiaan, menggubal, dan mengubahnya: sistem ruq, atau jaminan, kadang-kadang disalah ertikan dengan perhambaan. Setiap tahanan dihantar kepada satu keluarga masyarakat Islam. Keluarga itu bertanggungjawab untuk menyediakan orang yang dijamin  dengan tempat perlindungan yang mencukupi dan kualiti makanan dan pakaian yang sama dikongsi oleh semua ahli keluarga. Orang yang dijamin pula, akan membantu keluarga itu dengan kerja rutin dan kerja buruh. Hubungan ini akan berterusan sehingga pemegang jaminan ditebus oleh komunitinya sendiri, dia dibebaskan oleh penjaga beliau, atau dia membeli kebebasannya sendiri. Dengan cara ini, banduan menggunakan masa dan memberi manfaat kepada dirinya dan masyarakat tanpa ditindas atau menjadi beban kepada masyarakat. Di samping itu, keperluan untuk pembayaran untuk dibebaskan bertindak sebagai penghalang kepada musuh.
Sistem Islam pastinya layak sebagai “kuarantin yang baik” dalam teori peperangan adil moden. Tahanan dilindungi dari penyalahgunaan dan diberi rawatan yang berkualiti dan taraf hidup yang sama dengan tuan rumah yang ditugaskan untuk hidup dengannya. Tahanan juga mampu membayar kembali rawatan yang baik ini dengan buruhnya, agar tidak merugikan masyarakat.
Untuk memastikan objektif sistem ini, Rasulullah ﷺ telah mengenakan beberapa peraturan dan sekatan terhadap amalan jaminan. Penjaga tidak boleh menukar nama pemegang jaminan dan oleh itu melakukan keganasan kepada keturunan keluarganya. Pemegang jaminan itu perlu diberi peluang untuk bekerja untuk membeli kebebasan mereka sendiri, seperti yang ditetapkan dalam Al-Quran, “Jika mana-mana pemegang jaminan kamu ingin membayar kebebasan mereka, buatlah kontrak dengan mereka dengan sewajarnya.” Pemegang jaminan harus diperlakukan sebagai orang yang setaraf, hak asasinya dihormati, dan tidak dibebani dengan terlalu banyak kerja. Salah seorang sahabat, Abu Dharr, dilihat memakai pakaian yang sama seperti pemegang jaminannya. Apabila ditanya kenapa, beliau berkata Rasulullah ﷺ pernah mengkritiknya kerana menyalahgunakan bonnya, berkata:
Mereka adalah saudara kamu. Allah telah meletakkan mereka di tangan kamu. Barangsiapa mempunyai saudaranya di bawah mereka, hendaklah dia memberi makan kepadanya dengan makanan yang sama yang dimakannya, pakaiannya dengan pakaian yang sama, dan tidak membebankannya melampaui kemampuannya. Jika anda membebankannya, maka bantu dia.
Membebaskan pemegang bon juga sangat dihargai oleh Allah dan bahkan diperlukan untuk penghapusan dosa-dosa. Al-Quran menggambarkan jalan menuju pengampunan adalah “membebaskan seorang pemegang bon.” Rasulullah ﷺ menggalakkan pembebasan tawanan secara umumnya, pada bila-bila masa sahaja jika mampu, baginda bersabda, “beri makanan kepada mereka yang lapar, kunjungi orang yang sakit, dan bebaskan tawanan.” Baginda juga membuat peraturan bahawa hanya dengan menampar seorang pemegang bon atau hamba dalam cara yang memalukan membolehkan mereka dibebaskan, “Sesiapa yang menyerang pemegang bonnya  tanpa batas atau menamparnya, maka penghapusan dosa itu adalah untuk membebaskannya.”
Seperti yang dapat dilihat dari sekatan di atas, sistem perhambaan dalam Islam direka untuk mengintegrasikan tawanan perang sebagai ahli masyarakat yang produktif. Kadang-kadang para pemegang bon akan menukar agama Islam apabila menerima layanan yang baik. Tanda kebenaran Islam adalah pada hakikat bahawa begitu banyak bekas musuhnya, seperti Umar ibn Al-Khattab dan Abu Sufyan, akhirnya datang untuk menerima Islam secara sukarela.
Sistem perhambaan itu begitu berjaya dalam banyak kes bahawa seluruh kelas budak atau anak mereka mencapai status sosial yang tinggi dan bahkan menjadi penguasa di dunia Islam, seperti Mamluk (“mereka yang dimiliki”) di Empayar Uthmaniyyah. Sistem ini, malangnya, telah dicirikan secara tidak adil sebagai bersamaan dengan bagaimana orang asli Amerika dan Afrika diperlakukan oleh tuan hamba mereka di Eropah dan Amerika. Hamba-hamba ini biasanya tidak diberi hak atau sedikit sahaja, dianiaya dan dipukul dengan kejam, dan kadangkala dibunuh. Tetapi persamaan antara “perhambaan” dalam Islam dan sistem perhambaan Eropah/Amerika hanya dalam nama yang telah diberikan kepadanya. Pemegang bon di bawah undang-undang Islam berada di bawah kawalan untuk sebab-sebab yang berbeza sama sekali, sebagai tawanan perang bukan kerana bangsa mereka. Banduan dalam Islam dilayan dengan lebih baik dan diberi peluang untuk mobiliti sosial yang menaik. Tambahan pula, seperti yang disebutkan tadi, Islam menggalakkan dan memudahkan pembebasan para pemegang bon.
Sistem Islam, sebenarnya, boleh menjadi alternatif yang adil dan baik terhadap layanan para tahanan di zaman moden. Ia boleh dikatakan bahawa piawaian Barat tentang bagaimana tahanan perang dilayan—seperti yang dilihat di Teluk Guantanamo dan “tempat-tempat rahsia” yang yang hakikatnya kurang berperikemanusiaan daripada sistem Islam tradisional.

Kesan Berganda

Dalam peperangan, kadang-kala tindakan ketenteraan perlu diambil akan selalu mengambil nyawa orang awam dan memusnahkan harta benda. Bolehkah tindakan sedemikian dipertimbangkan sebagai adil?
Doktrin “kesan berganda” mengambil kira bahawa sebarang tindakan ketenteraan mungkin mempunyai dua elemen, kesan positif dan kesan negatif, dengan kesan positif menjadi apa yang diinginkan. Kesan negatif boleh dikatakan sebagai kurang daripada dua kejahatan. Walzer menegaskan bahawa doktrin ini adalah asas untuk menerima tahap kerosakan cagaran yang munasabah:
[Adalah] dibenarkan melakukan perbuatan yang mungkin mempunyai akibat buruk (seperti pembunuhan orang awam) dengan mengikut empat syarat berikut: 1) Perbuatan itu baik dengan sendirinya atau sekurang-kurangnya acuh tak acuh, yang bermaksud, untuk tujuan kita bahawa ia adalah tindakan perang yang sah. 2) Kesan langsung adalah diterima secara moral—pemusnahan bekalan tentera, misalnya, atau pembunuhan tentera musuh. 3) Maksud pelaku itu adalah baik, iaitu, ia bertujuan untuk mendapat kesan yang boleh diterima; kesan jahat bukanlah salah satu dari tujuannya, ataupun cara untuk mencapai penamat. 4) Kesan yang baik adalah cukup baik untuk mengimbangi kesan jahat; ia mesti dibenarkan di bawah peraturan Sidgwick.
Dalam erti kata lain, Walzer berhujah bahawa ia adalah adil dan boleh diterima untuk mengambil tindakan ketenteraan yang mungkin mempunyai akibat yang tidak diingini dan berbahaya, seperti kematian orang awam, selagi tindakan awal adalah sah dan hasil positif (menangkis ancaman) adalah motif utama. Konsekuensi jahat tidak boleh menjadi tujuan dan motif utama suatu tindakan  dan, yang penting, kesan buruk harus cukup jauh dari hasil positif kesan dari tindakan tersebut.
Pengertian ini selaras dengan prinsip-prinsip undang-undang Islam yang membolehkan kemudaratan yang lebih besar dihapuskan dengan jumlah kecederaan yang lebih kecil, untuk mengira seberapa banyak mungkin manfaat dan bahaya sesuatu tindakan. Rasulullah  ﷺ melarang sama sekali mensasarkan dengan sengaja dan membunuh orang awam dalam semua keadaan, terutamanya wanita dan kanak-kanak. Walaupun demikian, disebabkan oleh keperluan ketenteraan yang umumnya diterima dan memilih yang lebih rendah daripada dua kejahatan, seperti yang terhad oleh empat keadaan kesan berganda, Rasulullah ﷺ mengakui bahawa kebebasan mengambil tindakan ketenteraan apabila mungkin menyebabkan bahaya kepada orang awam, tetapi hanya jika tindakan itu diperlukan dan tidak dapat dihindarkan.
Keadaan itu menjadikan orang awam tidak boleh disasarkan secara sengaja, tetapi tindakan ketenteraan yang sah secara realistik dijangka mengakibatkan kerosakan cagaran tidak perlu dilarang sama sekali. Sudah tentu, ini tidak membenarkan serangan langsung terhadap orang awam atau sebarang tindakan yang mungkin menyebabkan kemudaratan yang tidak seimbang. Pengertian ini diungkapkan oleh Imam Muslim dalam sebuah bab dari tulisannya, “Keizinan membunuh wanita dan kanak-kanak dalam serbuan malam jika tidak disengajakan.” Beliau merujuk kepada peristiwa dimana Rasulullah ﷺ melakukan serbuan malam terhadap musuh dan beberapa wanita dan kanak-kanak dijumpai kemudiannya dibunuh secara tidak sengaja. Rasulullah ﷺ telah ditanya mengenai mereka dan baginda bersabda, “Mereka adalah dari mereka.” Ia dianggap sebagai kesalahan musuh kerana meletakkan penduduk awam mereka berdekatan dengan sasaran ketenteraan yang sah.
Insiden ini menubuhkan prinsip keperluan ketenteraan dalam Islam, seperti yang dibatasi oleh keadaan kesan berganda. Walaupun pembunuhan orang-orang awam sangat tidak dapat dipersalahkan, ia kadang-kadang tidak dapat dielakkan ketika mengambil tindakan untuk membalas serangan agresif musuh. Sekiranya larangan pembunuhan orang awam adalah mutlak dalam setiap keadaan, walaupun tidak dapat dielakkan dan tidak diingini, ia pada asasnya membenarkan musuh menggunakan perisai manusia untuk memajukan kempen mereka. Tiada pemimpin tentera yang waras akan menerima kelemahan itu. Untuk lebih jelas, konsesi ini tidak boleh dibentangkan sampai ke sasaran orang awam atau menyebabkan kemusnahan yang tidak seimbang. Islam dan teori perang adil tidak membenarkan konsep “kebaikan yang lebih besar” dimanipulasi kerana hasil yang jelas.
Di bawah prinsip keperluan ketenteraan yang sama dan kesan berganda, Islam pada umumnya melarang pemusnahan tanaman musuh, ladang, dan infrastruktur, seperti yang disebutkan oleh perintah Saidina Abu Bakr yang disebut tadi. Walau bagaimanapun, peraturan ini juga tertakluk kepada prinsip kesan ganda. Al-Quran membenarkan pembakaran pokok-pokok musuh jika perlu, tetapi pada masa yang sama tidak mewajibkan atau mencadangkan taktik-taktik sedemikian, “Apa pun yang mungkin telah kamu lakukan terhadap pokok-pokok kelapa sawit [mereka]—memotongnya atau membiarkan mereka berdiri di atas akar mereka—telah dilakukan dengan kebenaran Tuhan, supaya Dia boleh memalukan mereka yang menentang Dia.”
Ayat ini adalah mengenai sebuah suku Yahudi di Madinah, Banu Nadir, yang telah mengkhianati umat Islam yang melanggar Piagam Madinah dengan membantu usaha perang Quraisy. Ia bukan serangan terhadap mereka semata-mata kerana mereka adalah Yahudi. Semasa serangan itu, adalah dicadangkan bahawa pokok kelapa sawit mereka, yang memberikan perlindungan dan sumber Banu Nadir untuk terus berjuang, harus dibakar. Orang-orang Islam tidak bersetuju sama ada tindakan ini perlu diambil, tetapi ayat itu membenarkan serangan terhadap pokok kelapa sawit mereka. Ini adalah tindakan yang biasanya dilarang, tetapi menjadi halal kerana keperluan.
Akibat dari ayat ini, sarjana Islam Shaykh Ibn Humam menyatakan bahawa menyerang tanaman musuh dan infrastruktur adalah sah ketika perang “hanya jika musuh tidak dapat dikalahkan atau tidak dapat dikalahkan tanpa mengambil tindakan di tersebut.” Sekali lagi, tindakan yang dilarang hanya dibenarkan sebagai konsesi kepada keperluan ketenteraan. Konsesi itu bukan sesuatu yang baik, melainkan ia hanya dibenarkan apabila satu-satunya alternatif lain membawa kesan lebih buruk.
Perkembangan yang menyalahi undang-undang terhadap konsesi sedemikian, apabila ia sampai ke titik yang sengaja menimbulkan kematian dan kemusnahan, adalah intipati keganasan yang kini kita kita akan bincangkan.

Terrorisme

Keganasan telah ditakrifkan sebagai “penggunaan keganasan dan intimidasi yang menyalahi undang-undang, terutamanya terhadap orang awam, dalam usaha mencapai matlamat politik.” Apa-apa bentuk keganasan, atau pelanggaran prinsip-prinsip tidak agresif, adalah satu jenayah perang yang tidak sah di kedua-dua undang-undang Islam dan teori perang moden yang baru, untuk semua sebab yang telah kita jelaskan sehingga ini.
 
Apa yang mengecewakan kadang-kalanya, Al-Quran diterjemahkan dengan cara yang seolah-olah menggalakkan keganasan, seperti ayat: “Sediakan apa sahaja kuasa yang dapat kamu [orang beriman] kumpulkan, termasuk pahlawan, untuk menakut-nakutkan musuh Allah dan musuh kamu, dan memberi peringatan kepada orang lain yang tidak diketahui kamu tetapi diketahui oleh Allah.” Konteks ini jelas bahawa tujuannya adalah bukan untuk menakutkan seluruh masyarakat atau menakut-nakutkan orang terhadap matlamat politik sendiri, tetapi untuk menghalang potensi ancaman. “Ketakutan” atau “keganasan” tidak dijana daripada serangan sebenar, terutama sekali serangan terhadap orang awam atau harta mereka. Tujuannya adalah pencegahan, bukan keganasan. Lebih-lebih lagi, dengan segera mengikuti ayat ini adalah perintah untuk menerima kedamaian, seperti yang dinyatakan sebelumnya, yang membolehkan kita tahu bahawa pencegahan sedemikian hanya berlaku kepada penceroboh musuh.
Pencegahan adalah satu tindakan yang sah dalam teori perang adil. Menurut pakar sains politik Frank Zagare dan D. Marc Kilgour, pencegahan yang berjaya untuk mengelakkan peperangan memerlukan bukan sahaja keupayaan tetapi juga kredibiliti dalam “norma timbal balik.” Apabila sebuah negara mempunyai keupayaan dan kredibiliti untuk memberi ancaman atau tindak balas terhadap serangan, peperangan mungkin dapat dielak. Negara yang menyerang negara lain harus menjangkakan serangan balas. Semasa Perang Dingin, ia adalah doktrin kehancuran yang pasti atau “keseimbangan kuasa,” yang berakar umbi dalam pencegahan timbal balik, yang menghalang Kesatuan Soviet dan Amerika Syarikat daripada melepaskan perang nuklear global. Untuk memelihara kedamaian, pendukung Al-Quran untuk membina persiapan ketenteraan sebagai penghalang terhadap kemungkinan ancaman. Ini adalah konteks di mana “keganasan” digunakan dalam Al-Quran, walaupun istilah yang digunakan boleh diterjemahkan secara berbeza untuk mengelakkan konotasi yang tidak wajar ini. Al-Quran tidak pernah membenarkan cubaan membunuh orang awam yang tidak bersalah, atau “keganasan” seperti yang difahami hari ini. Malah Bernard Lewis, seorang sarjana yang diketahui sangat kritikal terhadap umat Islam, telah banyak kali mengakui, “Pada dasarnya teks asas Islam tidak pernah memerintahkan keganasan dan pembunuhan.”
Oleh kerana kajian akademik yang serius terhadap keganasan telah menunjukkan, hubungan yang dikatakan antara Islam dan keganasan adalah palsu dan berbahaya. Saintis politik Robert Pape mengkaji serangan pengganas bunuh diri yang dilakukan oleh pelampau Islam (atau penyimpang, penerangan yang lebih tepat) dan mendapati bahawa Islam bukanlah motivasi tindakan tersebut:
Data menunjukkan bahawa terdapat sedikit hubungan antara keganasan bunuh diri dan fundamentalisme Islam, atau mana-mana agama di dunia ... Sebaliknya, hampir semua serangan pengganas bunuh diri mempunyai persamaan yang khusus adalah tujuan sekular dan strategik: untuk memaksa demokrasi moden untuk mengundurkan pasukan tentera dari wilayah yang dianggap sebagai pengganas di tanah air mereka. Agama jarang menjadi sebab utama, walaupun ia sering digunakan sebagai alat oleh organisasi pengganas dalam merekrut dan dalam usaha lain dalam penyampaian objektif strategik yang lebih luas.
Pape juga memberi amaran mengenai bahaya dasar dalam menganggap Islam sebagai punca utama keganasan, “... hubungan yang diandaikan antara keganasan bunuh diri dan fundamentalisme Islam adalah mengelirukan dan mungkin menggalakkan dasar domestik dan asing yang mungkin memburukkan keadaan Amerika dan membahayakan banyak orang Islam.” Umat Islam dan bukan Islam sama-sama terkesan oleh wacana politik yang salah yang menyalahkan Islam, dan tidak ada yang lain, untuk keganasan.
Joseph Schwartz, seorang lagi  saintis politik, menulis bahawa walaupun serangan 9/11 tidak ada kaitan dengan kepercayaan Islam dan segala-galanya yang berkaitan dengan penentangan terhadap dasar luar Amerika di Timur Tengah (dinyatakan menggunakan cara yang tidak sah):
Tetapi pergerakan seperti itu itu bukan semata-mata penciptaan minda yang kacau dan tidak rasional. Kemarahan pengganas, tidak kira betapa ia tidak berkesan, sering timbul dari rungutan politik yang dapat difahami sepenuhnya. Untuk melayan Al-Qaeda sebagai kumpulan tidak rasional  yag mengamalkan penyembelihan manusia adalah mengabaikan logik rasional yang berpotensi di belakang serangannya ke Pusat Dagangan Dunia, suatu logik yang dimainkan oleh Amerika Syarikat dan kemudiannya menyerang Afghanistan
Banyak kekacauan politik yang sebenar memberi motivasi kepada  pengganas: sokongan A.S. terhadap penjajahan Israel Palestin, pencerobohan dan pemusnahan Iraq, sekatan sebelum perang Iraq yang mengambil nyawa setengah juta penduduk, sokongan A.S. kepada pemerintahan yang menindas, dan sebagainya. Walaupun tidak ada rungutan yang membuktikan keganasan dalam apa cara sekalipun, mereka tetap menyediakan minyak kepada api kepada serangan terhadap A.S. dan sekutunya. Menjelaskan kepada pengganas ini bahawa Islam mengutuk kaedah mereka tidak berkesan kerana Islam bukanlah motivasi mereka, walaupun apa yang dikatakan oleh propaganda mereka. Walaupun sarjana Islam boleh terus membuat kes yang jelas terhadap keganasan atas nama Islam, pendekatan tiga langkah untuk mencabar keganasan adalah perlu: usaha yang berterusan untuk menyokong pembaharuan dasar kemanusiaan di dunia Islam; mencabar dasar dan tindakan A.S. yang gagal dan tidak adil yang mewujudkan alasan yang subur untuk perekrutan pengganas; bersama-sama dengan kempen delegitimasi yang berterusan terhadap kumpulan jenayah yang melancarkan yang merekrut individu yang terdedah untuk terlibat dalam keganasan sewenang-wenang untuk kemaraan kumpulan tersebut atas nama pelbagai sebab yang mereka katakan.

Kesimpulan

Teks-teks Al-Quran dan Sunnah menjelaskan bahawa perang hanya dibenarkan sebagai tindak balas kepada pencerobohan dan penganiayaan, untuk mencegah kejahatan yang lebih besar. Islam mematuhi prinsip tidak agresif, bahawa tidak ada orang atau haiwan yang harus digadaikan melainkan jika kemudaratan itu diperlukan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar atau untuk mencegah bahaya yang lebih besar. Atas dasar ini, al-Quran mengarahkan campur tangan tentera untuk membantu orang-orang tertindas, sebelum musuh bertindak jika perlu. Islam secara tegas melarang menyasarkan dan membunuh mana-mana orang awam atau bukan tentera yang disengajakan atau memusnahkan harta benda mereka, kecuali kalkulus ketenteraan yang berhati-hati menentukan bahawa risiko kerosakan cagaran adalah diterima secara moral. Tawanan perang harus dilayan dengan berperikemanusiaan, diintegrasikan ke dalam masyarakat yang lebih luas, dan diberi jalan yang realistik untuk mendapatkan kebebasan mereka melalui jangkaan kerja yang munasabah. Pencegahan serangan musuh, dengan telegrafi keupayaan tindak balas yang boleh dipercayai terhadap permusuhan yang tidak diprovokasi, digalakkan sebagai cara untuk menjaga keamanan. Sebaliknya, keganasan adalah taktik yang boleh dikatakan sebagai pelanggaran kedua-dua ajaran Islam asas dan teori perang adil moden.

1 Ibn Mājah. Sunan Ibn Mājah. (Bayrūt: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-’Arabī, 1975) 2:784 #2340.

2 Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. Al-Ashbah Wal-Naza’ir Fi Qawa’id Wa Furu’ Fiqh Al-Shafi’iyah. (Bayrūt: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, 1990) 1:7-8.

3 Ḥaydar, ’Alī‎. Durar Al-Ḥukkām Sharḥ Majallat Al-Aḥkām. (Bayrūt: Dār al-Jīl, 1991) 1:40.

4 Surat al-Baqarah 2:217; Abdel Haleem, M. A. The Qur’an : English Translation with Parallel Arabic Text. (Oxford: Oxford University Press, 2010) 35.

5 Al-Dhahabī. Siyar A’lām Al-Nubalā’. (al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīth, 2006) 14:85.

6 Surat al-Baqarah 2:190; Abdel Haleem, The Qur’an, 30.

7 Al-Baydạ̄wī. Anwār Al-Tanzīl Wa Asrār Al-Ta’wīl. (Bayrūt: Dār Ihỵāʼ al-Turāth al-’Arabī, 1998) 1:270.

8 Ibn Taymīyah. Kitāb Al-Nubūwāt. (al-Riyāḍ: Aḍwāʼ al-Salaf, 2000) 1:570.

9 Ibn Taymīyah. Majmū’ Al-Fatāwà. (al-Madīnah al-Munawwarah: Majmaʻ al-Malik Fahd li-Ṭibāʻat al-Muṣḥaf al-Sharīf, 1995) 28:354.

10 Surat al-Baqarah 2:190; Abdel Haleem, The Qur’an, 30.

11 Muḥammad, Shafī’ and Muḥammad T. ‘Us̲mānī. Maʻariful-Quran. (Karachi: Maktaba-e-Darul-Uloom, 1996) 1:482.

12 Walzer, Michael. Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations. (New York: BasicBooks, 2006) 38.

13 Shafī’ and ‘Us̲mānī, Maʻariful-Quran, 1:483.

14 Mālik ibn Anas, and Abū Muṣ’ab Al-Zuhri. Muwaṭṭa’ Al-Imām Mālik. (Bayrūt: Mu’assasat al-Risālah, 1993) 1:357 #918.

15 Al-Bukhārī. Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī. (Bayrūt: Dār Ṭawq al-Najjāh, 2002) 4:61 #3014.

16 Abū Dāwūd. Sunan Abī Dāwūd. (Ṣaydā, Lubnān: al-Maktabah al-Aṣrīyah, 1980) 3:53 #2669.

17 Al-Bayhaqī. Al-Sunan Al-Kubrá. (Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 2003) 8:49 #15896.

18 “Cairo Declaration on Human Rights in Islam,” University of Minnesota Human Rights Library; hrlibrary.umn.edu/instree/cairodeclaration.html

19 Surat al-Ma’idah 5:32; Abdel Haleem, The Qur’an, 114.

20 Ibn Ḥanbal, Aḥmad. Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal. (Bayrūt: Mu’assasat al-Risālah, 2001) 6:274 #3728.

21 Walzer, Just and Unjust Wars, 138, 142.

22 Surat al-Baqarah 2:191; Abdel Haleem, The Qur’an, 30.

23 Ramadan, Tariq. In the Footsteps of the Prophet: Lessons from the Life of Muhammad. (Oxford: Oxford University Press, 2010) 178.

24 Surat al-Baqarah 2:192-194; Abdel Haleem, The Qur’an, 30.

25 Surat al-Anfal 8:61; Abdel Haleem, The Qur’an, 185.

26 Surat al-Tawbah 9:6; Abdel Haleem, The Qur’an, 188.

27 Surat al-Insan 76:8; Abdel Haleem, The Qur’an, 580.

28 Al-Ṭabarī, Jāmiʻ Al-Bayān 'an Ta'wīl Al-Qur’ān. (Bayrūt: Mu’assasat al-Risālah, 2000) 24:97.

29 Walzer, Just and Unjust Wars, 46.

30 Surat al-Nur 24:33; Abdel Haleem, The Qur’an, 355.

31 Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, 1:15 #30.

32 Surat al-Balad 90:13; Abdel Haleem, The Qur’an, 595.

33 Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, 7:67 5373.

34 Muslim. Ṣaḥīḥ Muslim. ([Bayrūt]: Dār Iḥyāʼ al-Kutub al-ʻArabīyah, 1955) 3:1278 #1657.

36 Walzer, Just and Unjust Wars, 153.

37 Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, 3:1364 #1745.

38 Surat al-Hashr 59:5; Abdel Haleem, The Qur’an, 547.

39 Shafī’ and ‘Us̲mānī, Maʻariful-Quran, 8:339.

40 Oxford English Dictionary online; en.oxforddictionaries.com/definition/terrorism.

41 Surat al-Anfal 8:60; Abdel Haleem, The Qur’an, 185.

42 Zagare, Frank C., and D. M. Kilgour. Perfect Deterrence. (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2000) 296.

43 Lewis, Bernard. The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror. (New York: Modern Library, 2003) 39.

44 Pape, Robert. Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism. (New York: Random House Trade Paperbacks, 2006) 4.

45 Ibid. 3.

46 Schwartz, Joseph M. “Misreading Islamist Terrorism: the “War against Terrorism” and Just-War Theory.” Metaphilosophy. 35.3 (2004): 273-302, 284.

Penafian: Pandangan, pendapat, penemuan, serta kesimpulan yang dinyatakan dalam kertas dan artikel ini adalah hak milik penulis. Selain itu, Yaqeen tidak menyokong mana-mana pandangan peribadi pengarang di mana-mana platform. Pihak kami adalah pelbagai di semua bidang, ini membolehkan dialog berterusan dan memperkaya yang membantu kami menghasilkan penyelidikan berkualiti tinggi.

Hak cipta © 2018. Yaqeen Institute for Islamic Research

Disclaimer: The views, opinions, findings, and conclusions expressed in these papers and articles are strictly those of the authors. Furthermore, Yaqeen does not endorse any of the personal views of the authors on any platform. Our team is diverse on all fronts, allowing for constant, enriching dialogue that helps us produce high-quality research.