fbpixel

Join Yaqeen on the digital frontlines.

Kita Pernah Tidak Menghormati Wanita


Published: August 15, 2017 • Updated: August 15, 2019

Authors: Maryam Al-Dabbagh, Sh. Mohammad Elshinawy, Roohi Tahir and Dr. Omar Suleiman

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful.

Pendahuluan

Status dan hak-hak wanita adalah sebuah isu perbalahan di dalam dan di pelbagai budaya. Pelbagai pendapat berbeza atas sebab-sebab yang paling subjektif, disebabkan turun naik dalam pilihan peribadi yang dipengaruhi perubahan masa dan tempat. Ini terbukti apabila mengkaji persepsi wanita dalam mana-mana masyarakat tertentu melalui lensa mereka  sendiri, sambil mengambil kira kecenderungan dalam konteks agama, sejarah, dan sosial masyarakat itu.
Pada masa sekarang, perbezaan di antara budaya terus dipertikaikan, dengan pandangan yang berbeza mengenai fungsi jantina dalam masyarakat masih memacu perdebatan intra- dan antar-masyarakat. Untuk meneroka perbincangan sedalam-dalamnya adalah di luar skop tulisan ini. Sebaliknya, kita tumpukan pada satu tempoh masa di mana satu masyarakat tertentu sangat berjaya dalam mengatasi keganasan misogini. Dalam tempoh masa yang agak singkat di Arab abad ke-7, persepsi negatif yang mendalam terhadap wanita telah diterbalikkan, dan layanan kepada mereka semakin bertambah baik.
Sebagai kesan dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad ﷺ, sikap budaya yang amat bermasalah terhadap wanita ini amat meluas pada dahulunya disebut sebagai 'Zaman Kejahilan' menyaksikan perubahan yang luar biasa. Pengiktirafan Islam terhadap ekuiti wanita dalam masyarakat, keluarga, dan rohani tidak pernah berlaku sebelum ini, dan penandaan hak dan kewajipan antara lelaki dan wanita tetap tidak dapat ditandingi hingga ke hari ini. Melalui penerapan prinsip-prinsip etika Islam dan paradigma yang meletakkan wanita pada kedudukan rohani yang sama dengan lelaki, masyarakat pra-Islam telah berubah untuk selamanya.
Artikel ini akan memberi sebuah gambaran menyeluruh bahawa transformasi, yang dapat ditunjukkan oleh perubahan dalam perspektif seorang lelaki yang terkenal. Sahabat Nabi Muhammad ﷺ, ‘Umar ibn al-Khattab (ra) menjadi Khalifah kedua Islam dan antara pemimpin yang paling berpengaruh dalam sejarah. Pandangan beliau sendiri terhadap wanita telah berubah setelah memeluk Islam di bawah bimbingan lembut Rasulullah ﷺ. Sepertimana yang telah dikatakan olehnya: “Semasa Jâhiliyya, kita tidak pernah mempedulikan wanita. Tetapi apabila Islam datang dan Allah menyebut mengenai mereka, ini menyebabkan kita menyedari bahawa mereka juga mempunyai hak ke atas kita…” Untuk benar-benar memenuhi mandat keadilan dan belas kasihan Islam, kesedaran Umar tentang status wanita yang sebetulnya harus terus dihidupkan kembali dalam hati semua umat Islam, di semua tempat dan setiap masa.
Sesiapa yang beramal soleh, dari lelaki atau perempuan, sedang ia beriman, maka sesungguhnya Kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik; dan sesungguhnya kami akan membalas mereka, dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. [Qur’an 16: 97]

Tanggapan Masyarakat

Adalah penting untuk diperhatikan dari awal bahawa, seperti dalam mana-mana masyarakat, terdapat kebolehubahan dalam status wanita Arab pra-Islam. Sumber-sumber awal menunjukkan bahawa sesetengah wanita dapat mencapai tahap kemerdekaan relatif walaupun dihalang keadaan masyarakat. Sebagai contoh Isteri Rasulullah ﷺ Khadija adalah seorang wanita yang kaya dan mampu mengusahakan sebuah perniagaan di bawah namanya sendiri, dan wanita-wanita pada zaman pra-Islam amat dikenali dengan keberanian mereka untuk menyatakan pendapat mereka tanpa sebarang keraguan, terutama sekali mereka yang berada di tempat berkedudukan seperti Hind bt. Utbah. Namun, seperti yang akan dihuraikan di bawah, kekurangan wanita dalam masyarakat pra-Islam tidak dapat disangkal, dengan wanita kelas ekonomi dan sosial yang lebih rendah terutamanya tertindas dan ditindas.
Secara umumnya, dalam masyarakat Arab pra-Islam yang mengamalkan sistem suku, tanpa sokongan puak yang kuat, golongan miskin dan terpinggir sering kali menderita. Realiti sosial ini dikritik dengan serius dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, kritikan yang membentuk sebahagian besar ajaran Rasulullah ﷺ. Dalam peranan baginda sebagai nabi dan rasul terakhir di antara para nabi-nabi dalam tradisi Abrahamik, Rasulullah ﷺ terpaksa mencabar amalan lama dunia Arab, sambil menghidupkan semula semangat asal undang-undang nabi-nabi Abrahamik sebelumnya. Oleh itu, dalam menganalisis kesan mesej Islam terhadap wanita dalam masyarakat Arab, soalan yang perlu ditanya adalah sama ada lelaki yang memeluk ajaran Rasulullah ﷺ itu berubah dan menilai wanita dengan cara yang berbeza, dan bagaimana mereka melakukannya; dan sama ada wanita-wanita terawal yang beragama Islam merasa diperkasakan atau terhalang oleh iman baharu mereka.
Salah satu pendirian paling awal dalam Al-Quran terhadap ketidakadilan yang nyata dalam masyarakat pra-Islam adalah penghapusan pengorbanan wanita, khususnya bayi-bayi perempuan  yang dianggap sebagai tidak lebih daripada beban kewangan. Amalan kejam pembunuhan wanita dirasionalisasikan, dan dilaksanakan tanpa sebarang hukuman atau akibat. Al-Qur'an menggambarkan dan mengutuk amalan dalam ayat-ayat berikut:
Ia bersembunyi dari orang ramai kerana (merasa malu disebabkan) berita buruk yang disampaikan kepadanya (tentang ia beroleh anak perempuan; sambil ia berfikir): adakah ia akan memelihara anak itu dalam keadaan yang hina, atau ia akan menanamnya hidup-hidup dalam tanah? Ketahuilah! Sungguh jahat apa yang mereka hukumkan itu. [Qur’an 16: 59]
Wanita-wanita yang terlepas dari nasib ini menghadapi adat istiadat kejam yang lain pula. Di kawasan Arab pra-Islam, melayan wanita sebagai harta semata-mata adalah amalan yang biasa. Sebagai contoh, apabila seorang lelaki mati, saudara lelakinya akan ‘mewarisi’ isterinya. Di bawah logik ini, dalam kebanyakan keadaan, seorang wanita tidak boleh mewarisi apa-apa: “Tiada siapa yang mewarisi apa-apa kecuali mereka yang membawa pedang dan melindungi suku itu,” seperti yang dikatakan orang Arab ketika itu. Dengan cara ini, hak ekonomi wanita sebahagian besarnya diabaikan kerana pandangan dunia yang mengabaikan wanita dan meminggirkan sumbangan mereka kepada masyarakat. Ketakutan terhadap serangan dan rompakan suku kaum lain membawa kepada peminggiran wanita yang lebih jauh, memandangkan mereka akan dianggap sebagai sebahagian daripada harta rampasan, diculik, dan ditawan oleh penyerang-penyerang. Ini menyebabkan wanita dianggap sebagai tidak lebih daripada sumber yang berpotensi membawa 'malu' kepada keluarga mereka, dan ini sebenarnya menjadi sebahagian daripada motivasi mereka yang menanam anak-anak perempuan mereka hidup-hidup: untuk mengelakkan kemungkinan penghinaan seperti ini dari berlaku.  
Namun dari sudut Shariah, tiada satu pun antara faktor-faktor ini dilihat sebagai relevan dengan nilai penting wanita. Tidak kira apa sahaja yang dianggap 'malu' berkaitan dengan wanita, pembunuhan bayi dan apa-apa bentuk pembunuhan kehormatan tidak dibenarkan dalam Shariah. Apabila Rasulullah ﷺ ditanya oleh sahabat baginda tentang apa yang harus dilakukan jika dia menangkap isterinya dalam perbuatan zina, dia dengan jelas melarang membunuh sama ada isteri atau lelaki itu dengannya; oleh itu, walaupun provokasi ekstrim tidak dianggap hujah yang boleh diterima. Mengambil nyawa wanita dilihat sebagai jenayah yang sama dengan membunuh seorang lelaki, dan menjadikan pembunuh itu bertanggungjawab untuk dijatuhi hukuman paling berat sebagai tindakan balas: hukuman mati. Tidak ada pembezaan jantina dalam kesucian hidup.
Walaupun dalam persekitaran peribadi, wanita sering menghadapi diskriminasi berasaskan jantina dari masyarakat. Di bawah undang-undang dan amalan haid tertentu, fisiologi wanita sering digunakan sebagai alasan untuk meminggirkan mereka. Wanita Islam mematuhi sekatan tertentu semasa kitaran haid, yang dalam beberapa cara ia sama dengan wanita-wanita Yahudi Ortodoks. Namun baginda Rasulullah ﷺ pernah bersabda, “Seorang mukmin tidak pernah menjadi tidak suci, adalah salah satu prinsip asas dalam Islam, sehingga semua undang-undang yang mengelilinginya dan isu kesucian ritual yang serupa, yang berkaitan dengan kedua-dua perempuan dan lelaki, tidak pernah dimaksudkan atau dipandang sebagai hukuman kepada dosa. Wanita dikecualikan dari solat dan puasa semasa haid kerana kelemahan yang mengiringi pendarahan haid, tetapi mereka tidak diasingkan atau dianggap tidak suci secara rohaniah, dan mereka juga tidak wajib memisahkan diri dari masyarakat.
Ini pernah direkodkan dengan baik dimana Rasulullah ﷺ masih akan bermesra dengan isteri-isteri baginda ketika mereka datang haid tanpa melakukan hubungan seks. Baginda akan membaca al-Quran semasa berbaring di atas riba A’ishah dan membiarkan beliau menyikat rambut baginda, ketika beliau didatangi haid. Baginda juga memberitahunya bahawa beliau boleh menyentuh apa sahaja dengan bebas, dengan berkata, “haid kamu tidak berada di tangan kamu.” Malah, baginda akan menggalakkan wanita yang didatangi haid untuk keluar dan menyaksikan sambutan perayaan Eid, menanamkan pada wanita-wanita rasa kesucian dan nilai penting mereka.
Berbeza dengan penghapusan wanita di bawah sistem nilai dan masyarakat yang lain, Islam menegaskan hak wanita untuk mengekalkan identiti, harta dan maruah mereka sepanjang hidup mereka. Walaupun selepas perkahwinan, nama dan harta wanita Islam tetap milik mereka sendiri. Seperti yang akan dihuraikan di bahagian seterusnya, seseorang tidak berkewajiban untuk membelanjakan wang sendiri kepada keluarganya. Di samping itu, wanita Islam mempunyai hak untuk mewakili diri mereka di mahkamah, dan juga untuk memberi kesaksian dan menjanjikan kesungguhan mereka atas nama mereka sendiri. Rasulullah ﷺ telah disuruh Allah dalam ayat al-Quran (60:12) untuk mengambil ikrar setia daripada wanita secara langsung, sehingga memberi mereka tanggungjawab utama terhadap diri mereka sendiri, dan kehidupan dan pilihan mereka sendiri.
Lebih-lebih lagi, pada hari-hari terawal Islam, wanita akan berasa bebas untuk bercakap atas nama mereka sendiri, dan suara mereka akan didengari. Satu bab dalam Al-Quran bermula dengan menyebutkan pengertian plaintif seorang wanita kepada Rasulullah ﷺ,: ‘Sesungguhnya Allah telah mendengar (dan memperkenan) aduan perempuan yang bersoal jawab denganmu (wahai Muhammad) mengenai suaminya, sambil ia berdoa merayu kepada Allah (mengenai perkara yang menyusahkannya), sedang Allah sedia mendengar perbincangan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.’ [Qur’an 58:1]. Sejak itu, para sahabat Rasulullah ﷺ, termasuk Umar melayan wanita tersebut dengan penuh rasa hormat.
Rasulullah ﷺ bukan sahaja sensitif tentang masalah-masalah yang dilalui oleh wanita, baginda juga mendengar dan menerima pendapat mereka. Berikutan Perjanjian Hudaybiya, beberapa umat Islam merasa kecewa dengan beberapa syarat gencatan senjata, yang mereka anggap sebagai tidak adil. Ketika Rasulullah ﷺ memerintahkan mereka untuk mengorbankan binatang-binatang yang mereka bawa untuk tujuan itu dan untuk mencukur kepala mereka, mereka pada mulanya mengingkari perintah baginda, tidak kira apa yang dikatakannya kepada mereka. Apabila melihat keseriusan keadaan ini, Um Salamah, salah seorang isteri baginda yang terhormat, menasihati Rasulullah ﷺ untuk tidak berkata apa-apa lagi, tetapi hanya untuk mencukur kepalanya sendiri dan menawarkan pengorbanannya sendiri. Seperti yang dijangka, para sahabat dengan cepat mengikuti contoh baginda, dan sebarang perkara yang tidak diingini  telah dielakkan kerana nasihat Um Salamah yang bijak.
Penghormatan dan pengiktirafan kepada wanita ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ kepada para sahabatnya. Kembali ke perubahan perspektif Umar ibn al-Khattab: semasa pemerintahannya, beliau melantik dua orang wanita yang berbeza, Samra b. Nuhayk dan Shifa b. Abdullah, untuk memegang peranan penyelia pasaran. Mereka akan meronda di pasar untuk memastikan amalan perniagaan yang adil dilaksanakan, dan perlakuan Islam yang betul diamalkan.
Oleh itu, peranan wanita tidak terhad kepada peranan keluarga mereka sahaja sebagai isteri, ibu dan anak perempuan dalam lingkungan persendirian. Melakukan tugas awam yang bernilai juga boleh dianggap sebagai cara yang membolehkan para wanita yang berbakat dapat memenuhi potensi dan manfaat masyarakat mereka secara keseluruhannya. Keseimbangan jelas dicari antara peranan wanita dalam bidang awam dan peribadi, menggambarkan hak dan tanggungjawabnya dengan cara yang tiada satu aspek pun yang diberikan adalah tidak seimbang dan menjejaskan yang lain. Dengan cara ini, sambil mengakui terdapat cara-cara yang produktif di mana seorang wanita boleh menyumbang kepada masyarakat keseluruhannya, Islam tidak mencadangkan bahawa peranan peribadi wanita sebagai ibu atau isteri adalah lebih rendah daripada peranan yang dilakukan di khalayak ramai; sebaliknya, Islam memuji kebaikan semua peranan ini dan mengajak masyarakat untuk mengenali nilai-nilai murni dalam melaksanakannya, dan menghormati wanita yang berbuat demikian.
Maka Tuhan mereka perkenankan doa mereka (dengan firmanNya): “Sesungguhnya Aku tidak akan sia-siakan amal orang-orang yang beramal dari kalangan kamu, sama ada lelaki atau perempuan, (kerana) setengah kamu (adalah keturunan) dari setengahnya yang lain; maka orang-orang yang berhijrah (kerana menyelamatkan ugamanya), dan yang diusir ke luar dari tempat tinggalnya, dan juga yang disakiti (dengan berbagai-bagai gangguan) kerana menjalankan ugamaKu, dan yang berperang (untuk mempertahankan Islam), dan yang terbunuh (gugur Syahid dalam perang Sabil) - sesungguhnya Aku akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan sesungguhnya Aku akan masukkan mereka ke dalam Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, sebagai pahala dari sisi Allah. Dan di sisi Allah jualah pahala yang sebaik-baiknya (bagi mereka yang beramal soleh)” [Qur’an 3: 195]

Peranan Keluarga

Ia boleh dikatakan bahawa tempat wanita dalam masyarakat akhirnya merupakan pantulan kedudukannya di dalam keluarganya. Oleh itu, tidaklah menghairankan bahawa dalam masyarakat Arab pra-Islam, status wanita dalam keluarga adalah tidak menentu, sebahagian besarnya bergantung kepada keadaan di luar kawalannya. Terdapat perbezaan antara layanan terhadap ibu-ibu kepada anak-anak lelaki—yang dihormati dalam masyarakat dan dipuji dalam puisi, terutama sekali jika mereka telah melahirkan pahlawan yang berani—dan kurangnya nilai penghargaan yang diberikan kepada seorang anak perempuan, seperti yang telah disentuh sebelum ini. Ia seolah-olah nilai seorang wanita hanya dapat dihadirkan melalui keterikatannya kepada seorang lelaki, satu refleksi yang malang terhadap kekurangan nilai seseorang wanita dalam masyarakat Arab sebelum pra Islam.
Ini juga boleh diilustrasikan oleh aturan perkahwinan pra-Islam seseorang wanita yang meragukan, yang mana terdapat banyak, mulai dari perkahwinan formal dengan cadangan rasmi dan mas kahwin kepada kontrak sementara yang boleh berlangsung dalam tempoh beberapa jam sahaja. Walaubagaimanapun, tiada satu pun dari perkahwinan ini menjamin keamanan wanita, atau memastikan hubungan berpasangan dan tanggungjawab bersama. Sebelum Islam, suami tidak mempunyai tugas ekonomi atau sosial rasmi terhadap isteri-isterinya, yang tidak mempunyai masalah untuk bercerai. Suami boleh bercerai sesuka hati mereka, dan berkahwin dengan seberapa banyak wanita yang mereka inginkan tanpa had. Seorang wanita boleh jadi digantung tak bertali, tanpa sokongan atau layanan fizikal atau emosi, dan tidak dapat meninggalkan keadaan malangnya melalui perceraian.
Golongan lelaki juga bebas mengarahkan isteri-isteri mereka seperti yang mereka kehendaki, tanpa mengambil kira apa-apa pertimbangan hanya keperibadian mereka sendiri. Suami juga boleh 'memberi' isterinya buat sementara waktu untuk lelaki lain yang dikaguminya—mungkin seorang kesatria yang berani, atau seorang penyair yang mulia—supaya dia dapat dihamili, dan hanya mengambilnya kembali apabila dia telah menunjukkan tanda-tanda kehamilan daripada lelaki lain. Perasaan wanita tersebut tidak akan dipertimbangkan dalam perkara ini. Sedangkan kebanyakan bangsawan, seperti suku kaum Quraisy, dimana Rasulullah ﷺ adalah keturunannya, melihat perbuatan zina itu sebagai hina dan menjauhkan diri daripada perbuatan itu, sesetengah golongan elit akan menahan wanita sebagai hamba untuk menyewakan tubuh mereka sebagai pelacur mengikut kehendak mereka. Mereka juga terlibat dalam banyak amalan penindasan yang lain, seperti perkahwinan paksa, pembunuhan beramai-ramai, dan pemotongan alat sulit wanita: tragedi hak asasi manusia yang wujud sebelum Islam, dan masih wujud hari ini dalam beberapa budaya puak yang tidak menerima petunjuk Islam.
Pengakhiran kepada perkahwinan juga sama tidak masuk akal. Dalam masyarakat Arab pra-Islam, seorang janda adalah setaraf dengan harta yang ditinggalkan suaminya, diwarisi oleh saudara lelaki suaminya yang boleh menentukan masa depannya sebagaimana yang mereka fikirkan patut. Satu bentuk perkahwinan yang biasa adalah untuk anak lelaki untuk 'mewarisi' ibu tirinya. Malah sebelum itu, seorang wanita dalam masyarakat pra-Islam diminta untuk berkabung untuk suaminya dengan berada di ruang paling kecil dan paling gelap di rumah mereka selama setahun, amalan kejam yang dikenal sebagai iftidâd. Dia akan memakai pakaiannya yang terburuk, tidak menyentuh air, mengetip kuku, mencabut atau memotong sebarang rambut atau bulu badan, atau muncul di khalayak ramai. Apabila tempoh itu berakhir, dalam kemuncak upacara berkabung itu, dia akan menghapus bahagian-bahagian sulitnya dengan haiwan yang biasanya mati akibat perbuatan itu, kemudiannya dia perlu merejam anjing terbiar pertama yang dia temui dengan tahi binatang, setelah itu barulah perkabungannya tamat. Walaupun selepas itu, masa depannya tidak akan menjadi miliknya sendiri, tetapi agak terkongkong oleh keinginan sesiapa sahaja yang mewarisi dia.
Dengan munculnya Islam, pergeseran paradigma dalam pandangan masyarakat terhadap wanita yang mendatangkan perubahan besar dalam kehidupan keluarga mereka. Pemisahan yang ketara dari amalan-amalan kuno ini telah digubal untuk menubuhkan status wanita yang sah di dalam keluarganya sebagai bernilai dan dihargai dengan haknya sendiri. Pertama sekali, Islam memelihara status mulia ibu-ibu, menganjurkan penghormatan dan kebaikan kepada mereka, tanpa mengira tingkah laku mereka atau kepercayaan mereka. Ibu-ibu diakui kerana rasa belas-kasihan, kelembutan, dan tanpa mementingkan diri mereka sendiri melalui ayat khusus dalam Al-Qur'an:
Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya; ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan (dari awal mengandung hingga akhir menyusunya), dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa dua tahun; (dengan yang demikian) bersyukurlah kepadaKu dan kepada kedua ibubapamu; dan (ingatlah), kepada Akulah jua tempat kembali (untuk menerima balasan). [Qur’an 31:14]
Nilai dan kepentingan besar ibu sering ditegaskan oleh Rasulullah ﷺ. Baginda akan mengarahkan para sahabatnya untuk melayan ibu-ibu mereka dengan penuh perhatian dan rasa syukur, mengajar mereka bahawa berlaku baik kepada ibu seseorang adalah cara untuk merasakan nikmat Tuhan dan pahala yang besar. Pada satu ketika, Muʿāwiya b. Jāhima datang kepada baginda lalu berkata, “Wahai Rasulullah, saya ingin keluar dan berperang [dalam jihad] dan saya datang untuk meminta nasihat dari kamu.” Baginda bertanya, “Adakah kamu mempunyai seorang ibu?” Mu'āwiya menjawab, “Ya.” Baginda membalas, “Kemudian tinggal bersamanya, kerana Syurga berada di tapak kakinya.” Oleh itu, menjaga ibu bapa seseorang itu dilihat bersamaan dengan usaha kehidupan seseorang untuk tujuan keadilan dan melindungi orang yang tertindas.
Abu Hurayra, sahabat Rasulullah ﷺ  menceritakan sebuah lagi interaksi yang sama, “Seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapat kebaikan saya?’ Baginda menjawab, ‘Ibumu.’ Dia bertanya lagi, ‘Kemudian siapa?’ Baginda menjawab, ‘Ibumu.’ Dia bertanya lagi, ‘Kemudian siapa?’ Baginda menjawab, ‘Ibumu.’ Dia bertanya lagi, ‘Lalu siapa’ Baginda menjawab, ‘Kemudian ayahmu’,” dengan itu ia lebih menekankan kepentingan hubungan khusus dan unik ini.
Para sahabat baginda amat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran ini. Ibn 'Umar (ra) pernah melihat seorang lelaki yang mengelilingi Ka'bah sambil membawa ibunya di atas bahunya . Lelaki itu bertanya kepadanya, “Wahai Ibn 'Umar, adakah saya telah membalas [budi]nya?” Dia berkata, “Tidak, walaupun untuk satu penguncupan. Tetapi kamu telah melakukannya dengan baik, dan Allah akan memberi ganjaran kepadamu sedikit demi sedikit.” Dalam sebuah riwayat lain yang menggambarkan pergeseran pandangan yang dibawa oleh Islam, sahabat Abu Dharr (ra) dengan rendah diri mengakui bahawa, “Saya pernah bertukar-tukar hinaan dengan seorang lelaki, jadi saya menghina ibunya. Dia mengadu tentang saya kepada Rasulullah ﷺ yang kemudian berkata kepada saya, ‘Adakah anda bertukar-tukar hinaan dengan orang itu?’ Saya menjawab, ‘Ya.’ Baginda membalas, ‘Adakah anda menghina ibunya?’ Saya berkata, ‘Ya.’ Baginda membalas, ‘Anda adalah seorang lelaki yang dalam kejahilan [sebuah aspek pra-Islam].’”
Apabila Islam telah mengesahkan apa yang telah sedia ada dalam masyarakat pra-Islam berkaitan dengan kaum ibu, ia merevolusikan layanan mereka terhadap anak-anak perempuan. Sebagaimana disebutkan di atas, Rasulullah ﷺ memahami sepenuhnya dari mana datangnya sikap mengabaikan wanita ini: sifat-sifat bagaimana seorang wanita dilihat, dan kekurangan kepentingan, nilai bebas yang ada pada seorang wanita. Menanam seseorang bayi perempuan hidup-hidup adalah hanya amalan kemuncak kepada nilainya yang terlebih dahulu dikebumikan. Rasulullah ﷺ mengubahnya dengan memberikan contoh nilai seorang wanita sejak lahir, melalui cara dia memperlakukan anak-anak perempuannya sendiri: contoh terbesar pergolakan dari status status quo. Ketika Fatima, anak perempuannya yang tercinta, wanita yang disebutnya sebagai ‘pemimpin wanita Syurga’, masuk ke rumahnya, baginda akan berdiri untuk menjemputnya, menciumnya di dahi, dan duduk di tempat baginda duduk. Baginda berkata tentang dia, “Dia adalah sebahagian dariku.”
Malah, Rasulullah ﷺ telah sepenuhnya membalikkan implikasi-implikasi budaya negatif yang melekat pada anak-anak perempuan dengan bersabda: “Barangsiapa yang membesarkan dua anak perempuan dan berbuat baik dengan pendidikan mereka akan bersamaku di syurga seperti kedua jari ini (mendekatkan jari telunjuknya dan jari tengahnya).” Berbeza dengan pencirian mereka sebagai beban kewangan pada zaman jahiliyyah, mereka kini dianggap sebagai pelaburan terbesar bagi seseorang yang mencari Akhirat. Segala pertimbangan budaya negatif yang berbaki yang dilekatkan kepada anak perempuan yang masih kekal akan ditolak melalui jalan yang berterusan melalui contoh Rasulullah ﷺ. Yaʿqūb b. Bakhtān berkata, “Aku dikurniakan tujuh anak perempuan. Setiap kali apabila seorang anak perempuan dilahirkan, saya akan menemui sarjana, Aḥmad b. Ḥanbal, dan dia akan berkata kepadaku, ‘Wahai Abu Yūsuf! Para nabi adalah bapa kepada anak perempuan,’ dan kata-katanya akan menghilangkan kesedihanku.”
Selain menjadi jaminan untuk Syurga, peranan seseorang sebagai bapa seorang anak perempuan dianggap sebagai tanggungjawab yang serius. Muhammad b. Sulayman pernah berkata, “Anak lelaki adalah berkat, dan anak perempuan adalah perbuatan baik. Allah bertanya tentang berkat, dan memberi ganjaran untuk perbuatan baik.” Sebagai seorang bapa, ini bermakna memberikan dedikasi kepada anak perempuan seseorang dengan memberikan mereka kasih sayang dan belas kasihan, membesarkan mereka dengan memberikan mereka pendidikan yang terbaik dan menjaga urusan mereka, dan dengan itu, mencari syurga melalui mereka. Imam Sha'bī berkata, “Barangsiapa yang menikahkan anak perempuan mereka dengan seorang lelaki jahat, maka ia telah memutuskan hubungan dengannya.” Dengan cara ini, keprihatinan terhadap anak perempuan akan terus berlanjutan hingga ke luar perkahwinan mereka.
Berkenaan dengan perkahwinan seseorang wanita, peranannya dalam membentuk nasibnya sendiri ditekankan oleh fakta bahawa Shariah menolak perkahwinan yang dijalankan tanpa persetujuan wanita tersebut, sama ada ia disuarakan atau secara tersirat. Sekali lagi, Rasulullah ﷺ memberikan contoh yang terbaik, dengan jelas menuntut bahawa pertimbangan diberikan kepada persetujuan wanita berkenaan dengan perkahwinan. Ibn ‘Abbâs meriwayatkan bahawa ketika seorang gadis sunti berjumpat dengan Rasulullah ﷺ dan memberitahu baginda yang bapanya telah mengahwinkannya tanpa persetujuannya walaupun dia telah membantah, Rasulullah ﷺ telah memberikannya pilihan untuk membatalkan perkahwinannya. Dalam sebuah riwayat lain yang hampir sama, Rasulullah ﷺ telah membatalkan perkahwinan al-Khansāʾ bt. Khizām, seorang wanita yang telah dikahwinkan oleh bapanya tanpa persetujuaannya. Seorang wanita lain pula pernah datang berjumpa dengan Aisha, salah seorang isteri Rasulullah ﷺ, dengan mengatakan bahawa bapanya telah mengahwinkannya kepada sepupunya untuk meningkatkan status bapanya sendiri. Apabila Rasulullah ﷺ mendengar ceritanya, dia memberikan pilihan untuk membuat keputusan untuk kekal dalam perkahwinan atau tidak pada tangan wanita itu sendiri. Pada ketika itu, dia mengatakan bahawa dia sebenarnya tidak menentang perkahwinan itu, “tetapi saya mahu wanita-wanita lain tahu bahawa bapa mereka tidak berhak ke atas perkara itu.” 
Sebuah perbincangan mendalam tentang undang-undang perceraian dalam Islam akan ditangani dalam penerbitan masa depan. Untuk keperluan artikel ini, adalah mencukupi untuk ambil perhatian bahawa terdapat saluran yang sesuai untuk wanita Islam untuk memulakan proses pemisahan dan seterusnya perceraian, sambil memastikan keputusan yang adil untuk kedua-dua pihak. Satu contoh praktikal isteri memulakan pemisahan dari suaminya apabila isteri Thabit b. Qais datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, “Wahai Rasulullah! Saya tidak menyalahkan Thabit kerana kecacatan dalam perwatakannya atau agamanya, tetapi saya, sebagai seorang Muslim, tidak suka berperilaku secara tidak Islam (jika saya tetap bersamanya).” Setelah mendengarnya Rasulullah ﷺ bertanya, “Adakah anda akan memberikan kembali kebun yang telah diberikan suami kepada anda (sebagai mas kahwin)?” Beliau menjawab, “Ya.” Lalu Rasulullah ﷺ berkata kepada Thabit, “Wahai Thabit! Terima kembali kebun kamu, dan ceraikanlah dia dengan satu talak.”
Secara umum, ajaran Rasulullah ﷺ secara signifikannya menghalang kawalan lelaki yang tidak terkawal ke atas wanita. Tidak ada lagi yang dapat memaksa seorang hamba perempuannya menjadi pelacur untuk tujuan kewangannya sendiri. Dalam konteks perkahwinan, seorang isteri diarahkan untuk tidak mematuhi suaminya dalam hal-hal yang menyalahi undang-undang Islam. Bilangan isteri seorang lelaki boleh dihadkan kepada empat, dengan syarat bahawa semua isteri diperlakukan dengan adil. Bilangan kali seorang lelaki boleh mengisytiharkan perceraian dari isterinya tanpa sebarang akibat telah dihadkan kepada tiga, selepas itu perceraian itu akan menjadi muktamad. Ini memastikan bahawa perceraian diambil dengan serius, dan menghalang seorang lelaki dari cuba memanipulasi isterinya melalui ancaman kosong.
Di samping itu, mas kahwin seorang wanita yang diberikan sebelum perkahwinan dianggap hak dirinya sendiri, untuk digunakan dengan sewajarnya. Dalam perkahwinan, isteri-isteri dijamin dengan hak ekonomi yang tidak dapat dinafikan, termasuk hak untuk penyelenggaraan untuk diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Seorang wanita yang mana suaminya kedekut tidak akan diberikan cukup wang untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya pernah mengadu masalahnya dengan Nabi Muhammad ﷺ yang membenarkannya mengambil dari suaminya wang yang cukup untuknya dan keperluan anak-anaknya. Sama ada seorang wanita telah berkahwin atau tidak, di bawah undang-undang Islam, dia tidak berkewajiban untuk berbelanja ke atas dirinya sendiri daripada wangnya sendiri, sementara dia masih berhak mendapat sebahagian dari warisan dan pendapatan. Tanggungjawab kewangan diberikan kepada saudara lelaki terdekatnya, baik ayah, suami, atau saudara lelaki.
Selepas kematian seorang suami Islam, tempoh iddah (tempoh berkabung yang ditetapkan, yang berlangsung selama empat bulan dan sepuluh hari) dianggap sebagai belas kasihan kepada wanita itu, sehingga dia tetap tinggal di rumah suaminya untuk jangka waktu itu. Ini memberi seorang wanita ruang praktikal dan emosi yang diperlukan untuk merenungkan kehilangannya semasa dia dalam keadaan yang lemah. Apabila tempoh ini berakhir, dia akan boleh berkahwin lagi dengan sesiapa yang dikehendakinya. Rasulullah ﷺ sendiri berkahwin dengan beberapa janda yang secara sukarela menerimanya, menunjukkan komitmen untuk menghapuskan stigma dan ketidakadilan di sekeliling mereka, jauh berbeza dengan cara masyarakat melayan janda sebelum ini.
Para sahabat perempuan Rasulullah ﷺ juga akan menggunakan contoh baginda yang tinggi untuk menjaga tingkah laku suami mereka, seperti yang dialami oleh Umar secara langsung. Pernah sekali Umar meninggikan suaranya pada isterinya, dan dia membalas dengan baik. Apabila dia membalas tindak balasnya itu dengan marah, dia menyatakan bahawa Umar tidak mempunyai hak untuk marah. Lagipun, anak perempuan Umar, yang telah berkahwin dengan Rasulullah ﷺ, akan bertindak balas terhadap suaminya dengan cara yang sama. Baginda Rasulullah ﷺ membenarkan isterinya untuk menyatakan pendapatnya tanpa menghalangnya, “dan dia lebih baik daripada kamu,” kata isteri Umar. Penghormatan terhadap wanita sebegini hanya memerlukan amalan ajaran Al-Quran tentang perkahwinan, menggambarkan suami dan isteri sebagai ‘rahmat’ kepada satu sama lain.
Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatNya, bahawa Ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikanNya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang yang berfikir. [Qur’an 30: 21]
Welcome back!
Bookmark content
Download resources easily
Manage your donations
Track your spiritual growth

Status Rohani

Kerana layanan negatif masyarakat terhadap wanita hanyalah satu gejala kepercayaan tentang sifat mereka, adalah penting untuk mendiagnosis asas penyakit agar ia dapat disembuhkan. Keadaan mengerikan ini pada dasarnya adalah akibat dari pandangan mengenai nilai yang ada pada wanita, atau anggapan bahawa mereka kekurangan nilai-nilai itu. Namun, pandangan Islam tentang status rohani wanita, yang didasarkan pada Al-Qur'an dan contoh Rasulullah ﷺ, meletakkan lelaki dan wanita pada medan rohani yang sama, sama dengan potensi mereka untuk hubungan yang mendalam dengan Tuhan.
Dari awal lagi, kisah Al-Quran tentang permulaan manusia tidak memberikan ruang untuk meletakkan kesalahan ke atas wanita. Walaupun asas-asas cerita di Taman Eden pada dasarnya adalah sama seperti dalam Genesis, tidak ada sebarang kesilapan dari Hawa; Sebaliknya, Syaitan telah memperdaya Adam dan Hawa untuk memakan buah itu. Kedua-dua mereka telah dipersalahkan atas kesilapan itu—Al-Qur'an secara khusus menggunakan dua bentuk bahasa untuk menangani kedua-dua mereka—dan kedua-duanya diampuni apabila mereka memohon belas kasihan Tuhan. Oleh itu, lelaki dan wanita adalah sama dalam tanggung jawab rohani atas tindakan negatif mereka, serta potensi rohani yang dapat mereka capai ketika mencari Pencipta mereka.
Tidak ada potensi rohani yang tersedia secara unik untuk wanita yang lebih jelas di dalam Al-Quran daripada melalui kisah-kisah Maryam (as), ibu kepada Isa (as). Dia dipuji kerana menunjukkan pengabdian aktifnya kepada Tuhan dalam banyak cara, termasuk yang secara tradisinya disediakan untuk kaum lelaki dalam budayanya: melalui ajaran di bawah bimbingan Zakaria (as), terlibat dalam ibadah yang tulus, dan bahkan diberkati dengan mukjizat.
Dan (ingatlah wahai Muhammad) ketika malaikat berkata: "Wahai Maryam! Sesungguhnya Allah telah memilihmu, dan mensucikanmu, dan telah memilihmu (beroleh kemuliaan) melebihi perempuan-perempuan seluruh alam (yang sezaman denganmu). Wahai Maryam! Taatlah kepada Tuhanmu, dan sujudlah serta rukuklah (mengerjakan sembahyang) bersama-sama orang-orang yang rukuk.” [Qur’an 3:42-43] 
In particular, the Qur’an highlights Mary’s experience of childbirth with considerable sympathy, conveying her anguish through her own words and offering her comfort:
(Ketika ia hendak bersalin) maka sakit beranak itu memaksanya (pergi bersandar) ke pangkal sebatang pohon tamar (kurma); ia berkata alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini dan menjadilah aku sesuatu yang dilupakan orang dan tidak dikenang-kenang! Lalu ia diseru dari sebelah bawahnya: “Janganlah engkau berdukacita (wahai Maryam), sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan di bawahmu sebatang anak sungai. Dan gegarlah ke arahmu batang pohon tamar itu, supaya gugur kepadamu buah tamar yang masak.” [Qur’an 19:23-26] 
Ini memberikan penekanan kepada keupayaan wanita untuk mengintegrasikan rasa kerohanian di setiap titik dalam kehidupan mereka, termasuk pengalaman khusus kepada mereka.
Dengan cara ini, Maryam (as) sentiasa dipuji oleh Al-Qur'an sebagai contoh tertinggi iman, contoh dan inspirasi yang perlu diikuti oleh lelaki dan wanita. Tahap yang tinggi ini tidak terhad kepada Maryam sahaja. Asiyah, isteri Firaun yang kejam tetapi percaya kepada Tuhan, juga disebut sebagai contoh bagi semua orang yang beriman, tanpa mengira jantina mereka. Doa tulusnya, untuk Tuhan memberikannya sebuah rumah dekat dengan-Nya di Syurga, dicatatkan dalam Al-Qur'an untuk dibaca oleh umat Islam selama-lamanya.
Peranan wanita dalam menyebarkan Islam selalu menjadi bahagian yang penting dalam iman. Rasulullah ﷺ sendiri menjadi contoh dengan sikapnya yang menggalakkan pendidikan wanita. Seorang sahabat menceritakan suatu contoh di mana seorang wanita telah datang kepada Rasulullah ﷺ, dan berkata: “‘Wahai Rasulullah, lelaki-lelaki itu pergi [dengan keistimewaan] untuk mendengar dari kamu, jadi dedikasikanlah satu daripada hari kamu ukepada kami supaya kami dapat datang kepadamu, dan engkau dapat mengajar kami dari apa yang diajar oleh Allah kepadamu. " Rasulullah ﷺ menjawab, 'Kumpulkanlah mereka [wanita-wanita] di tempat seperti itu dan di tempat itu.' Maka mereka berkumpul, dan baginda datang kepada mereka, dan mengajar mereka apa yang diajar oleh Allah kepadanya. Pertimbangan baginda terhadap keinginan wanita untuk belajar, khususnya membuat usaha untuk mengalu-alukan wanita ke persekitaran kumpulan yang selamat dan peribadi di mana mereka boleh bertanya soalan dengan mudah, dan amat penting, memandangkan konteks semasa di mana akses wanita kepada sarjana-sarjana Islam adalah untuk sebahagian besarnya, adalah terhad.
Tinjauan mendalam ini membuahkan warisan sarjana-sarjana wanita Islam perempuan yang berkembang pesat, bermula dengan isteri Rasulullah ﷺ, Sayyida Aisha (ra), salah seorang penyampai teratas dalam koleksi Sunni dan sumber hukum yang tidak terkira banyaknya. Ulama dan pengikut yang hebat Um ad-Dardâ '(ra) berkata, "Saya mencari kesungguhan dalam segalanya, dan tidak menemukan sesuatu yang lebih memuaskan daripada duduk dan belajar dengan para ulama.” Adalah penting diperhatikan bahawa dia dibenarkan, malah disambut baik, di kalangan ilmiah dalam budaya di mana wanita, pada masa lalu yang sangat dekat, tidak dianggap manusia— terutama sekali apabila mereka masih terkecuali dari ruang ilmiah hari ini, berbeza dengan contoh Rasulullah ﷺ sendiri.
Seorang lagi wanita terkenal yang dikenli kerana kecemerlangan rohaniah dan intelektualnya ialah Sayyida Nafisa, keturunan Rasulullah ﷺ. Untuk sementara waktu, dia pernah mengajar hadith kepada Imam al-Shafi'i, salah seorang pengasas salah satu dari empat mazhab hukum Islam Sunni, dan atas permintaannya disolatkan jenazah ke atasnya. Terbaharu, Nana Asma'u mengetuai usaha mendalam untuk mendidik wanita di seluruh khalifah Sokoto Afrika pada tahun 1800an. Lebih banyak contoh seperti itu boleh dipetik. Satu kajian oleh Dr. Mohammad Akram Nadwi mendokumenkan 8,000 ulama hadith wanita- dan tidak seorang pun daripada wanita-wanita ini pernah dibatalkan kerana ketidakjujuran.
Pengaruh wanita Islam dalam sejarah juga melangkaui sumbangan dalam bidang ilmu. Nusayba bt. Ka'ab (ra) adalah salah seorang pelindung Rasulullah ﷺ semasa dalam pertempuran yang sangat buruk semasa Perang Uhud, beliau sangat berani melindungi dia dari pedang-pedang penentang dari  Mekah. Cucu Nabi Muhammad ﷺ, Zaynab b. Ali (ra), adalah salah seorang individu yang kuat menentang pemerintah kejam Yazid, selepas pembunuhan saudara lelakinya, Husayn b. Ali (ra), serta ahli keluarga Rasulullah ﷺ yang lain. Selama beratus-ratus tahun lamanya, jemaah haji ke Mekah menghilangkan dahaga mereka melalui sistem perparitan yang telah dibina sepanjang jalan ke Mekah atas perintah Zubayda, isteri kepada Khalifah Harun al-Rashid, dan bait-bait doa dari Rabi’a al-Adawiya yang menggambarkan keinginannya dari Allah sentiasa dibincangkan sehingga hari ini.
Sumbangan besar wanita kepada Islam seharusnya tidak mengejutkan, yang datang dari peninggalan Rasulullah ﷺ yang, seperti yang disebutkan, amat menyayangi anak perempuan baginda, Fatima (ra). Adalah malang bahawa wujud persepsi sebaliknya yang meluas, dan beberapa petikan 'perdebatan' dalam korpus Islam telah digunakan untuk meminggirkan wanita. Kesan yang buruk dari usaha-usaha kejam ini dapat dilihat pada banyak komuniti Islam di seluruh dunia. Realiti ini tidak boleh dipadam, mahupun diromantisasikan, tetapi perlu ditentang secara berhadapan, menggunakan alat tradisi itu sendiri.
Kekuatan kedudukan yang benar dan berakar pada prinsip yang menolak tafsiran ayat-ayat dan riwayat-riwayat secara misoginistik tertentu terletak pada prinsip-prinsip metodologi yang berasas di dalam tafsiran kitab yang ditegaskan oleh Rasulullah ﷺ sendiri sepanjang hayatnya, dan oleh para pengikutnya. Mesej jelas Rasulullah ﷺ menunjukkan mesej yang diberikan kepada umat Islam dengan mandat yang jelas untuk menubuhkan ekuiti kepada  semua. Keputusan perundangan dikehendaki dibuat sesuai dengan objektif Islam yang mantap, dengan mengambil kira keadaan yang berkaitan, seperti yang ditunjukkan dalam tradisi Islam yang berwibawa. Sistem Islam yang saksama menegaskan kesetaraan lelaki dan wanita sebagai tanda aras, melainkan jika wahyu menentukan pengecualian kepada peraturan ini, selaras dengan rahmat dan keadilan Allah untuk semua ciptaan-Nya.
Ibn al-Qayyim (m. 751 AH/1350 AD) seorang sarjana Islam terkemuka menyatakan: “Sesungguhnya, syariah diasaskan atas kebijaksanaan dan kebajikan para hamba dalam kehidupan ini dan akhirat. Secara keseluruhannya ia adalah keadilan, rahmat, faedah, dan kebijaksanaan. Setiap perkara yang meninggalkan keadilan untuk kezaliman, belas kasihan untuk kekejaman, faedah untuk rasuah, dan kebijaksanaan untuk kebodohan bukanlah sebahagian dari syariah, walaupun ia diperkenalkan di dalamnya oleh tafsiran.”
Oleh itu, seperti yang ditunjukkan di dalam artikel ini, misi Nabi Muhammad ﷺ adalah satu rahmat kepada semua diperluaskan untuk menjamin wanita tempat yang sah seperti yang ditentukan oleh undang-undang Islam, tanpa ragu-ragu atau permintaan maaf. Sekiranya pendapat lebih jauh melanggar prinsip asas ekuiti Islam, ia harus ditolak, dari perspektif yang paling tradisional. Kurang daripada ini tidak dapat dijangkakan dari pengikut Rasulullah yang menyatakan dengan tegas: "Wanita adalah tetap saudara kandung lelaki yang penuh.”
Prinsip penghormatan dan penghargaan antara jantina dapat dilihat sekali lagi dalam contoh Umar ibn al-Khattab (ra). Sebagai khalifah, beliau pernah mengarahkan ketetapan undang-undang secara terbuka. Tetapi apabila seorang wanita melangkah ke hadapan dari orang ramai dan memperbetulkannya, memetik ayat-ayat Al-Quran, pemerintah di tanah Islam yang luas itu mengakui, “Wanita ini telah membantah 'Umar, dan dia telah mengalahkannya.” Menunjukkan kerendahan hati terhadap wanita dalam menghadapi kebenaran—tanpa sebarang rasa ego—adalah sesuatu yang diperlajari oleh Umar dari Rasulullah ﷺ sendiri. Sikap ini adalah sebahagian daripada apa yang dimaksudkan untuk menjadi seorang Muslim, dan harus diutamakan oleh sesiapa saja yang serius untuk mengikuti contoh Rasulullah ﷺ hari ini.
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain; mereka menyuruh berbuat kebaikan, dan melarang daripada berbuat kejahatan; dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. [Qur’an 9: 71]

Kesimpulan

Seperti yang digambarkan sepanjang makalah ini, kemunculan Islam adalah lonjakan penting bagi wanita dalam masyarakat Arab pra-Islam. Dari segi sejarah, Al-Qur'an dan Sunnah dilihat sebagai tidak menindas atau tidak regresif, sebaliknya al-Quran menyokong kaum wanita. Tidak ada riwayat yang dapat dijumpai dari mana-mana sahabat dari kalangan wanita Rasulullah ﷺ yang mengeluh tentang wahyu itu sendiri dan cara Rasulullah ﷺ melaksanakannya. Sebaliknya, mereka telah didokumenkan secara sah untuk mengatakan, “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya lebih mengasihani kita daripada kita dengan diri kita sendiri.” Mereka tidak melihat apa-apa keputusan yang berkaitan dengan mereka sebagai penindasan, dan mereka secara aktif membicarakan pemberdayaan yang mereka rasakan melalui wahyu yang telah meningkatkan peranan anggota masyarakat yang terdahulu.
Sudah tentu, adalah tidak cukup untuk menunjukkan perubahan positif yang diwarisi oleh Islam kepada wanita pada abad ke-7, dan mengabaikan semua keadaan negatif yang dihadapi oleh wanita Islam hari ini. Sebaliknya, ia adalah kewajipan kepada para ulama Islam dan masyarakat Islam untuk membangunkan pemahaman kita tentang Islam dengan cara yang membolehkan kita merealisasikan ajaran Rasulullah ﷺ, seperti yang baginda katakan: “Orang yang sempurna imannya adalah yang terbaik dalam adab, dan yang terbaik adalah yang terbaik untuk wanita mereka.” Paling penting, baginda mengajar dengan teliti dan mengamalkan apa yang diajar olehnya. Tanpa tertakluk kepada sebarang paradigma keadilan gender yang lain, paradigma Islam yang ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ menyediakan hasil yang paling adil, saksama, dan bermanfaat untuk semua orang. Semangat pemberdayaan yang sama yang diwujudkannya harus diterapkan oleh sarjana Islam masa hadapan, untuk memastikan manfaat terbesar kepada masyarakat dan dunia secara keseluruhannya.
Mungkin ayat yang terbaik untuk mengakhiri makalah ini adalah—walaupun terdapat banyak ayat-ayat yang serupa wujud, seperti yang telah disenaraikan di lampiran di bawah—adalah ayat yang diturunkan menunjukkan rahmat Allah terhadap semua ciptaan-Nya, lelaki dan wanita. Apabila ditanya pada Umm Salamah (ra) mengenai sama ada wanita akan disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagaimana lelaki tersebut disebutkan, ayat berikut diturunkan untuk menggambarkan secara mendalam prinsip belas kasihan yang saksama:
Sesungguhnya orang-orang lelaki yang Islam serta orang-orang perempuan yang Islam, dan orang-orang lelaki yang beriman serta orang-orang perempuan yang beriman, dan orang-orang lelaki yang taat serta orang-orang perempuan yang taat, dan orang-orang lelaki yang benar serta orang-orang perempuan yang benar, dan orang-orang lelaki yang sabar serta orang-orang perempuan yang sabar, dan orang-orang lelaki yang merendah diri (kepada Allah) serta orang-orang perempuan yang merendah diri (kepada Allah), dan orang-orang lelaki yang bersedekah serta orang-orang perempuan yang bersedekah, dan orang-orang lelaki yang berpuasa serta orang-orang perempuan yang berpuasa, dan orang-orang lelaki yang memelihara kehormatannya serta orang-orang perempuan yang memelihara kehormatannya, dan orang-orang lelaki yang menyebut nama Allah banyak-banyak serta orang-orang perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak, Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang besar. [Qur’an 33: 35]

Lampiran: Tanggapan al-Quran terhadap wanita

  1. Manusia yang setara: Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam PengetahuanNya (akan keadaan dan amalan kamu). [Qur’an 49: 13]
  2. Sama layak untuk keselamatan: Allah menjanjikan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, (akan beroleh) Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; mereka kekal di dalamnya dan beroleh tempat-tempat yang baik di dalam "Syurga Adn" serta keredaan dari Allah yang lebih besar kemuliaannya; (balasan) yang demikian itulah kejayaan yang besar. [Qur’an 9: 72] (Ingatlah) ketika engkau melihat (pada hari kiamat): orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, cahaya (iman dan amal soleh) mereka bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka (semasa mereka berjalan, serta dikatakan kepada mereka): "Berita yang mengembirakan kamu pada hari ini, (kamu akan beroleh) Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, kekal kamu di dalamnya; yang demikian itu adalah kemenangan yang besar".[Qur’an 57: 12] (Allah melakukan yang demikian) supaya ia memasukkan orang-orang yang beriman - lelaki dan perempuan - ke dalam Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; dengan keadaan kekal mereka di dalamnya, serta menghapuskan dosa-dosa mereka; dan adalah yang demikian itu pada sisi Allah merupakan kejayaan yang besar (untuk mereka). [Qur’an 48: 5]
  3. Sama layak mendapat ganjaran: Dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh, dari lelaki atau perempuan, sedang ia beriman, maka mereka itu akan masuk Syurga, dan mereka pula tidak akan dianiaya (atau dikurangkan balasannya) sedikitpun. [Qur’an 4:124] Sesiapa yang beramal soleh, dari lelaki atau perempuan, sedang ia beriman, maka sesungguhnya Kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik; dan sesungguhnya kami akan membalas mereka, dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. [Qur’an 16: 97] Sesiapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan jahat maka ia tidak dibalas melainkan dengan kejahatan yang sebanding dengannya; dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh - dari lelaki atau perempuan - sedang ia beriman, maka mereka itu akan masuk Syurga; mereka beroleh rezeki di dalam Syurga itu dengan tidak dihitung. [Qur’an 40: 40]  Maka Tuhan mereka perkenankan doa mereka (dengan firmanNya): “Sesungguhnya Aku tidak akan sia-siakan amal orang-orang yang beramal dari kalangan kamu, sama ada lelaki atau perempuan, (kerana) setengah kamu (adalah keturunan) dari setengahnya yang lain; maka orang-orang yang berhijrah (kerana menyelamatkan ugamanya), dan yang diusir ke luar dari tempat tinggalnya, dan juga yang disakiti (dengan berbagai-bagai gangguan) kerana menjalankan ugamaKu, dan yang berperang (untuk mempertahankan Islam), dan yang terbunuh (gugur Syahid dalam perang Sabil) - sesungguhnya Aku akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan sesungguhnya Aku akan masukkan mereka ke dalam Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, sebagai pahala dari sisi Allah. Dan di sisi Allah jualah pahala yang sebaik-baiknya (bagi mereka yang beramal soleh)”. [Qur’an 3: 195]
  4. Sama-sama tidak boleh dilanggar hak: Dan apabila anak perempuan yang ditanam hidup-hidup: ditanya, - Dengan dosa apakah ia dibunuh? [Qur’an 81: 8-9]  Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana kepapaan, (sebenarnya) Kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka… dan janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah (membunuhnya)… [Qur’an 6: 151] Dan orang-orang yang melemparkan tuduhan (zina) kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan empat orang saksi, maka sebatlah mereka delapan puluh kali sebat; dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya; kerana mereka adalah orang-orang yang fasik. [Qur’an 24: 4]
  5. Sama diakui sebagai penganjur kebaikan: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain; mereka menyuruh berbuat kebaikan, dan melarang daripada berbuat kejahatan; dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. [Qur’an 9: 71]
  6. Tanda rahmat Tuhan: Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatNya, bahawa Ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikanNya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang yang berfikir. [Qur’an 30: 21] Dia lah (Allah) yang menciptakan kamu semua dari (hakikat) diri yang satu, dan Ia mengadakan daripada hakikat itu pasangannya (diri suami isteri), untuk bersenang hati dan hidup mesra yang satu kepada yang lain. [Qur’an 7: 189]

1 Terjemahan bahasa Arab untuk ‘the Age of Ignorance’ (Zaman Jahiliyyah)—terma yang digunakan merujuk kepada tempoh sebelum kedatangan Islam.

2 Sahih al-Bukhâri; Kitâb al-Madhâlim; Bâb al-Ghurfa wal-‘Ulya; Hadith 5505

3 Sulaimani, F. (1986) ‘The Changing Position of Women in Arabia Under Islam During the Early Seventh Century.’ University of Salford, International Studies Unit. http://usir.salford.ac.uk/14814/1/361089.pdf

4 Brown, J. (2016) ‘Islam is not the Cause of Honor Killings. It’s Part of the Solution.’ Yaqeen Institute for Islamic Research. https://yaqeeninstitute.org/en/jonathan-brown/islam-is-not-the-cause-of-honor-killings-its-part-of-the-solution/#_ftn4 

5 Sahih al-Bukhari 283 rujukan dalam nafkah: Book 5, Hadith 35, USC-MSA rujukan sesawang (Bahasa Inggeris): Vol. 1, Book 5, Hadith 281 https://sunnah.com/bukhari/5/35

6 Koleksi hadis Muslim (298), Abu Dawud (261), at-Tirmidhi (134), dan an-Nasai (1/192)

7 Dikaitkan dengan  al-Asmâ’ was-Sifat al-Bayhaqi dan Ibn Abi Hâtim dalam ad-Durr al-Manthoor (6/179)

8 Al-Mu’jam Al-Kabeer At-Tabarani 785

9 Al-Ahad wal-Mathani 2860

10 Dikumpul oleh Mâlik in al-Muwatta’ (2/596-598) dalam at-Talâq, Mâ Jâ’a ‘an al-Hidâd.

11 Dikumpul oleh Ahmad (15577), an-Nasâ’i (3104), dan Ibn Mâjah (2781), dan diterima sebagai sahih oleh al-Arna’oot.

12 Dikumpul oleh  al-Bukhâri (5971) dan Muslim (2548)

13 Dikumpul oleh  al-Bukhâri (11) dalam al-Adab al-Mufrad, Ibn al-Mubârak dalam al-Birr was-Sila, al-Bayhaqi dalam Shu‘ab al-Eemân (55).

14 Dikumpul oleh  al-Bukhâri (6050) dan Muslim (1661)

15 Sahih al-Bukhari (3714)

16 Jami` at-Tirmidhi (1914)

17 Tuhfat al-Mawdood: (p. 26)

18 Sawn al-Mukramât Bi Ri’âyat al-Banât

19 Dikumpul oleh Abu Dawud (2096) dan disahkan sahih oleh al-Albâni

20 Dikumpul oleh  al-Bukhâri (4845)

21 Dikumpul oleh  Ibn Mâjah (1874) dan disahkan sahih oleh al-Buwaysiri dan al-Wâdi‘i

22 Sahih al-Bukhari (5273)

23 Sunan Abi Dawud 3533 Book 23, Hadith 3526

24 Sahih al-Bukhâri; Kitâb al-Madhâlim; Bâb al-Ghurfa wal-‘Ulya; Hadith 5505

25 Dikumpul oleh  al-Bukhâri (1/175) dan Muslim (2633)

26 Nadwi, A. M. (2007). Al-Muhaddithat: Women Scholars in Islam. Interface Publications.

27 I’lām al-Muwaqqi’īn 3/11

28 Dikumpul oleh  Ahmad (2/256), Abu Dawud (236), dan at-Tirmidhi (113)

29 Ibn Hajar Fath ul-Bari 4853

30 al-Tirmidhī, Muḥammad ibn ʻĪsá. Sunan al-Tirmidhī. (Bayrūt: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998), v.3 p.204 #1597; disahkan sahih oleh al-Tirmidhī dalam ulasannya.

31 Dikumpul oleh at-Tirmidhi (1/217-218), Ahmad (2/250 & 472), dan Ibn Hibbân (1311). At-Tirmidhi telah menyatakan ia hasan-sahih, dan al-Albâni mnyatakan ia benar dalam as-Sahihah (284).

Penafian: Pandangan, pendapat, penemuan, serta kesimpulan yang dinyatakan dalam kertas dan artikel ini adalah hak milik penulis. Selain itu, Yaqeen tidak menyokong mana-mana pandangan peribadi pengarang di mana-mana platform. Pihak kami adalah pelbagai di semua bidang, ini membolehkan dialog berterusan dan memperkaya yang membantu kami menghasilkan penyelidikan berkualiti tinggi.

Hak cipta © 2018. Yaqeen Institute for Islamic Research

Disclaimer: The views, opinions, findings, and conclusions expressed in these papers and articles are strictly those of the authors. Furthermore, Yaqeen does not endorse any of the personal views of the authors on any platform. Our team is diverse on all fronts, allowing for constant, enriching dialogue that helps us produce high-quality research.