fbpixel

Al-Ghazali dan Peraturan Emas: Etika Timbal Balik Dalam Karya Ilmuan Islam


Published: August 5, 2017 • Updated: July 17, 2024

Author: Anonymous Guest Contributor

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful.

Prinsip am (“Apa yang kamu lakukan terhadap seseorang, adalah apa yang dia akan lakukan terhadap kamu”) ini telah menjadi pendapat utama yang penting dalam dialog moden bersama umat Islam. Sebagai konsep etika, ia dapat disampaikan lebih atau kurang utuh antara umat beragama dan falsafah yang berbeza, dengan atau tanpa kebenaran kitab suci. Artikel ini bertujuan untuk membantu usaha-usaha antara umat beragama dengan umat Islam untuk mengkaji prinsip am dalam karya mistik, etika dan teologi umat Islam abad ke-12 Abū Hammam al-Ghazzālī (“Al-Ghazali”). Al-Ghazali adalah salah seorang yang paling berpengaruh dan terkenal di antara ulama Islam klasik, yang mana peninggalan dan penghargaannya dirasai di Timur dan Barat, baik dalam Islam dan mahupun tidak. Dia menerapkan prinsip am dalam pelbagai formulasi sebagai paksi yang merangkumi tema-tema besar agama: Tuhan, kesucian hati, keadilan, belas kasihan, cinta altruistik, kehendak yang baik, persaudaraan manusia, dan kejiranan. Empat teks telah diperiksa dengan perhatian khusus untuk karya beliau yang paling terkenal, Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn.
Ini adalah Manuskrip asal yang diterbitkan oleh Taylor & Francis dalam Jurnal Keagamaan & Maklumat Teologi pada 8 Mac, 2017, yang boleh didapati dalam talian: http://dx.doi.org/10.1080/10477845.2017.1281067
Apabila memetik artikel ini, sila nyatakan versi yang direkod di Taylor & Francis.

Latar belakang

Etika timbal balik ini, yang dikenali sebagai “prinsip am”, adalah apa jua sokongan moral yang mendorong kita untuk merawat orang lain dengan cara yang kita mahu dirawat. Prinsip ini muncul dalam pelbagai bentuk dan konteks, dalam berbagai agama, falsafah, dan masyarakat yang berbeza dipisahkan oleh masa, tempat, dan bahasa, hingga tahap yang tampaknya menjadi satu makna yang universal buat umat manusia.  Ini adalah pusat bagi etika agama teistik serta etika falsafah sekular, yang dibenarkan atas dasar kuasa mutlak atau akal atau kedua-duanya. Ia dinyatakan dalam formulasi positif (“Lakukan kepada orang lain ...”) dan fomulasi negatif (“Jangan lakukan kepada orang lain ...”). Tidak hairanlah, prinsip itu dinyatakan atau tersirat dalam teks kanonik Islam serta tulisan-tulisan ahli teologi, ahli falsafah, dan mistik yang beragama Islam.
 Agama, dan pastinya pandangan dunia secara umum, selalu merangkumi beberapa jenis komponen yang memberitahu penganut dan pengamal apa yang seharusnya atau tidak patut dilakukannya. Untuk keperluan kita, prinsip am ini sesuai dengan dimensi etika kajian fenomenologi agama.  Prinsip ini sering muncul sebagai merangkumi prinsip kelakuan yang baik, sebagai prinsip moral yang paling tinggi untuk setiap tindakan betul manusia. Jarang difahami secara literal, ia berfungsi sebagai kaedah pemikiran dalam proses pembangunan moral, emosi, dan rohani. Namun, walaupun formulasinya berbeza, kata-kata, dan konteks yang berbeza di mana prinsip itu ada dalam setiap agama dan tradisi, terdapat kesinambungan di dalam maksud dan aplikasi untuk menerangkan etika kesalingan sebagai prinsip am, walaupun ia tidak disebut dengan jelas dalam teks klasik Islam atau lain-lain agama.
Oleh kerana kesejagatan prinsip am ini, ia telah memainkan peranan penting dalam dialog antara agama dengan umat Islam. Pada bulan Oktober 2007, 138 ulama dan intelektual Islam yang terkenal menandatangani surat terbuka berjudul “Satu Perkataan Biasa Antara Kami dan Anda,” menegaskan bahawa Islam dan Kristian, pada terasnya, berkongsi perintah berkembar untuk mencintai Allah dan mencintai sesama manusia.  Tajuk surat itu diilhami oleh ayat dari Al-Quran, “Katakanlah (wahai Muhammad): ‘Wahai Ahli Kitab, marilah kepada satu Kalimah yang bersamaan antara kami dengan kamu’ [kalimat sawā'],”  Surat itu mendapat reaksi dan penerbitan daripada ratusan intelektual Kristian, Muslim, dan Yahudi. Perbualan awal ini melangkaui adab diplomasi keagamaan untuk merangkumi perbincangan terperinci mengenai cabaran global bersama seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan pembangunan ekonomi. 
Dalam konteks ini, pemahaman dan penghargaan terhadap karya para bijaksana dan penceramah masa lalu dalam tradisi keagamaan yang hebat di dunia dapat membantu kita mencari alasan dan pandangan yang lebih umum untuk masa kini. Seorang ulama Islam yang sangat bergantung pada prinsip am ini adalah Abū Hammam al-Ghazzālī (1111), selepas ini akan dirujuk sebagai Al-Ghazali, salah seorang ulama Islam yang paling berpengaruh yang pernah hidup. Beliau adalah ahli hukum, ahli teologi, mistik, dan ahli etika yang paling terkenal kerana konfrontasi dengan para ahli falsafah dan penerbitan karya ilmiahnya Ihya ‘Ulum al-Din, “Kebangkitan Ilmu Keagamaan.” Ahli sejarah dan ahli biologi Sunni Al-Dhahabī (ms 1348) merujuk kepada Al-Ghazali sebagai “lautan” pengetahuan dan memuji dia dengan tajuk “bukti Islam” (ḥujjat al-Islām).   Namun kesannya melangkaui ahli kumpulan Sunni sendiri. Fayḍ al-Kāshī (d. 1680), juga dikenali sebagai al-Kāshānī, adalah seorang ahli teologi dan ahli falsafah Shi`ite yang pandai menuliskan “penambahbaikan” dari Ihya` untuk rohani dan etika seiring dengan teologi Syiah`. Malah ramai ahli sejarah dan ulama di Barat mengagumi pencapaian intelektual Al-Ghazali.
Al-Ghazali mengenakan prinsip am ini sebagai paksi yang mengelilingi tema-tema agama: Tuhan, kesucian hati, keadilan, belas kasihan, kasih sayang altruistik, muhibah, persaudaraan manusia, dan kejiranan. Kebanyakan tema ini adalah perkara biasa bagi agama theistik dan falsafah bukan teistik. Dengan mengkaji hubungan mereka dengan penggunaan prinsip am oleh Al-Ghazali, kita akan mendapati banyak bahan yang dapat memberi inspirasi kepada persefahaman bersama antara umat Islam dan bukan Islam.

Al-Ghazali dan Prinsip Am

Falsafah etika Al-Ghazali bermula dengan Allah, mengenali sifat jiwa, asal usulnya, tujuannya, pulangannya selepas kematian, dan destinasi utamanya dalam kebahagiaan kekal atau kecelakaan di akhirat.  Manusia sepatutnya mempunyai tujuan untuk hubungan yang harmonis dengan Allah yang membawa ke syurga akhirat; cara-caranya haruslah mempunyai sifat yang tekun dan ditambah pula dengan sifat ketaatan dan menjalankan kewajipan sosial. Beliau mempunyai etika yang sangat berpusat pada Allah di mana wahyu ilahi diutamakan, tetapi tidak sepenuhnya menafikan, penaakulan moral bebas. 
Di dalam konteks ini, Al-Ghazali mendapati prinsip am sebagai penaakulan tersirat dari Allah. Dalam risalahnya mengenai ciri-ciri Allah, dia menyenaraikan sembilan puluh sembilan nama Allah, mengikut pemahamannya, dia menasihati setiap hamba untuk beribadah berdasarkan nama-nama Allah.
Al-Wadūd adalah nama Allah dalam Al-Quran yang menyatakan kasih, melindungi, dan rahmat Tuhan: “Dan Dia lah yang Maha Pengampun, lagi Maha Pengasih.” (85:14). Sebagai sebahagian daripada sifat Tuhan, Al-Ghazali memahami cinta ilahi sebagai keinginan Pencipta untuk memanfaatkan ciptaannya:
Al-Wadūd-Sifat Pengasih -- adalah seorang yang menghendaki semua makhluk yang baik dan sesuai dengannya dan memuji mereka. Malah, cinta dan belas kasihan hanya bertujuan untuk kepentingan dan kelebihan mereka yang menerima rahmat atau dikasihi; mereka tidak menemui punca mereka dalam kepekaan atau kecenderungan semulajadi dari golongan pengasih. Untuk kepentingan orang lain adalah hati dan jiwa belas kasihan dan kasih sayang dan itulah sebagaimana Allah - semoga Dia dipuji dan ditinggikan darjatNya-perlu di titikberatkan: tidak hadir ciri-ciri melibatkan pengalaman manusia yang bersekutu dengan belas kasihan dan cinta justeru tidak menyumbang kepada manfaat yang mereka bawa.
Sekiranya Allah mengharapkan kebaikan pada semua makhluk-makhluknya, maka secara logiknya adalah bahawa seorang penyembah juga harus mendoakan kebaikan buat makhluk ciptaan Allah bersesuaian dengan prinsip am:
Orang yang penyayang di antara hamba Allah yang menghendaki makhluk-makhluk Allah apa pun yang dia inginkan untuk dirinya sendiri; dan sesiapa yang melebihi mereka daripada dirinya sendiri adalah lebih tinggi daripada itu. Seperti salah seorang dari mereka yang berkata, ‘Saya ingin menjadi jambatan di atas api [neraka] supaya makhluk dapat melintasi di atas saya dan tidak disakitinya.’ Kesempurnaan nilai itu berlaku apabila tidak sekalipun kemarahan, kebencian, dan kecederaan yang mungkin diterimanya dapat menghalangnya dari altruisme dan kebaikan.  
Fomulasi positif prinsip am dalam petikan ini menggunakan bahasa yang luas dan tersirat; seseorang harus berhasrat untuk makhluk (al-khalq) iaitu keinginan seseorang untuk diri sendiri. Ia dapat disimpulkan bahawa prinsip itu terpakai kepada orang-orang kafir dalam erti kata bahawa seorang muslim harus menginginkan perlindungan buat mereka. Penyembah harus meletakkan dirinya setara dengan orang lain berdasarkan amalan kebaikan. Akan tetapi, kebaikan yang lebih besar daripada ini adalah amalan altruisme (al-īthār), satu perkataan yang menyifatkan orang lain adalah lebih penting daripada diri sendiri (taqdīr al-ghayr 'alā al-nafs).  Setiap orang harus berhasrat untuk menyelamatkan orang lain dari hukuman mati di akhirat sehingga mereka yang menanggung kecederaan pihak lain untuk keuntungan mereka sendiri.
Penaakulan prinsip am Al-Ghazali melibatkan imaginasi peranan-pembalikan, atau meletakkan diri anda pada tempat orang lain, tetapi beliau juga mengaitkan prinsip itu dengan hubungan seseorang dengan Allah; seseorang itu harus berkhidmat kepada Allah dengan cara seseorang itu menginginkan hambanya berkhidmat kepadanya. Salah satu surat kepada seorang muridnya, dia menyenaraikan empat perkara yang perlu dilakukan murid; dua yang pertama berkaitan dengan prinsip am:
[Yang pertama adalah] bahawa hubungan kamu dengan Allah Yang Maha Esa adalah sepertimana hambamu berkelakuan denganmu, kamu akan berpuas hati dengannya dan tidak lelah menyukainya, atau tidak marah. Apa pun yang tidak memuaskan hati kamu pada diri sendiri melalui hipotetis hamba ini, sepatutnya juga adalah ketidakpuasan hati terhadap Allah Yang Maha Esa, dan sesungguhnya Dialah Tuhan kamu!
[Yang kedua adalah] apabila anda berinteraksi dengan orang, berurusanlah dengan mereka sepertimana kamu ingin mereka menguruskan urusan dengan kamu, kerana iman seorang hamba tidak lengkap sehingga keinginannya terhadap orang lain sama seperti  apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. 
Dalam petikan ini, seseorang dapat mendengar gema perisytiharan yang terkenal untuk “cintai Tuhan yakni Allah-mu dengan sepenuh hatimu, dan dengan seluruh jiwamu, dan dengan segenap fikiranmu; dan sesamamu seperti dirimu sendiri.”   Seperti Jesus dari Nazareth, Al-Ghazali menyebutkan dimensi agama yang berpusat pada Tuhan dan dimensi berpusatkan manusia yang mendatar, satu demi satu. Beliau juga menggunakan bahasa tersirat di sini sekali lagi, menasihati muridnya untuk mencintai “orang lain” (sā'ir al-nās) apa yang dicintainya untuk dirinya sendiri.
Al-Ghazali menganggap tujuan hidup adalah keabadian bersama Tuhan, cara yang tepat untuk tujuan ini adalah untuk mengembangkan pemikiran yang benar dan untuk membersihkan hati dari penyakit rohani. Ciri-ciri sifat positif (maḥāsin al-akhlāq) yang diterangkan dalam Al-Qur`an adalah kriteria yang mana seseorang harus mengukur kesihatan rohaninya. Apabila disentuh tentang tradisi hadis, Al-Ghazali menyenaraikan tradisi pertama sebagai tanda kepada kebaikan adalah kata-kata Rasulullahﷺ, “Orang-orang yang percaya mencintai saudaranya sepertimana dia mencintai untuk dirinya sendiri.” 
Sekiranya prinsip am ini adalah ciri sifat yang baik, maka ia juga boleh difahami bersama dengan manifestasi yang bertentangan dalam bentuk keruntuhan moral. Kecemburuan, menurut Al-Ghazali, adalah keinginan untuk mendapatkan bantuan Allah diambil dari mereka yang telah diberkati oleh kekayaan duniawi; dengan kata lain, hasrat untuk melihat kerosakan berlaku dan kerugian yang ditanggung. Ia adalah antitesis prinsip am. Oleh itu, setiap hamba mesti menghapuskan perasaan jahat ini:
Pendengki adalah orang yang ditekan oleh Allah Yang Maha Esa atas berkat dari khazanah kehebatannya ke atas seorang hamba di antara hamba-hambanya, seperti pengetahuan, kekayaan, cinta di hati orang, atau segala macam kekayaan, sehingga ia suka kepada mereka untuk dibawa ... Sebaliknya, penyembah tidak akan mencapai realiti iman selagi dia tidak suka kepada semua umat Islam apa yang dia suka untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, dia harus bergabung dengan umat Islam di waktu senang atau susah. Bagi umat Islam ianya seperti tiang yang setiap bahagiannya menguatkan satu sama lain, atau sebagai satu badan; jika salah satu anggota badannya mengadu, seluruh badan mengeluh. 
Perumpamaan masyarakat beriman sebagai tiang bangunan atau badan yang menyampaikan prinsip am dalam istilah yang tersirat tetapi difahami; semua orang dalam komuniti adalah seperti sebahagian diri saya dan harus diperlakukan seperti saya.
Dua dosa lain, kesombongan (al-kibr) dan kebanggaan diri (‘izzat al-nafs), dia mengutuk percanggahan mereka dengan prinsip am. Dalam satu laluan khusus, Al-Ghazali mengutuk kebanggaan diri sebagai penghalang utama yang menghalang umat Islam daripada memperoleh beberapa kebaikan:
Sesungguhnya [keangkuhan] menjadi tembok ke Syurga kerana ia menyusun satu halangan antara hamba dan sifat orang-orang yang beriman sepenuhnya. Ciri-ciri sifat ini adalah pintu-pintu ke Syurga, dan kesombongan dan kebanggaan diri menutup semua pintu-pintu ini kerana dia tidak akan dapat mencintai orang-orang yang percaya kepada apa yang dicintainya untuk dirinya sendiri sementara di dalamnya sesuatu kebanggaan. Dia tidak akan mampu merendahkan diri, walaupun ia adalah sifat utama supaya takut kepada Allah, sedangkan dalam dirinya adalah kebanggaan. Dia tidak akan dapat meninggalkan kebencian di dalam dirinya. Dia tidak akan selalu dapat bercakap benar ketika berada di dalam kebanggaanya. Dia tidak akan dapat meredakan kemarahan ketika berada di dalam dirinya kebanggaan. Dia tidak akan dapat menahan kemarahannya ketika berada di dalamnya kebanggaan. Dia tidak dapat meninggalkan iri hati ketika berada di dalamnya kebanggaan. Dia tidak akan dapat memberikan nasihat yang baik ketika berada di dalam dirinya kebanggaan. Dia tidak akan dapat menerima nasihat ketika berada di dalamnya kebanggaan. 
Kesucian hati dan jiwa adalah tema dalam kedua ayat ini dan juga buku yang ketiga dan keempat dari Iḥyā', di mana beliau merumuskan kaedah untuk mengatasi kejahatan yang merosakkan (muhlikāt) dan memperoleh kebaikan bertaubat (munjiyāt). Al-Ghazali membincangkan dimensi agama dan manifestasi luaran mereka dalam bahagian yang berasingan dari karyanya, tetapi dia sering mengaitkan dan menghubungkan mereka kerana mereka bukan subjek yang khusus. Kesucian hati semestinya membawa kepada pemenuhan tugas agama dan sosial.
Dalam beberapa bahagian Iḥyā’, Al-Ghazali menerapkan prinsip am ini kepada beberapa situasi sosial. Dalam usaha pencarian pengetahuan dan kebenaran rohani, beliau mengagumi peranan Imām al-Shafi’i (820). Al-Shafi’i terkenal dengan penubuhan sekolah undang-undang yang menggunakan namanya dan keteguhan pegangan Al-Ghazali. Beliau juga terkenal dengan kehebatan dan kejayaan perdebatannya dengan ulama-ulama dari sekolah perundangan yang lain. Kunci kejayaan ini, diceritakan oleh Al-Ghazali, adalah hasrat murni dan kemurahan hati terhadap penentangnya:
Al-Shāfi’ī, semoga Allah perkenankannya, berkata:
Saya tidak pernah membahaskan sesiapa pun dan suka kerana dia salah. Dan dia berkata: Saya tidak pernah bercakap dengan sesiapa kecuali yang saya sayangi untuk dibimbing, diberikan arahan, disokong, dan untuk perlindungan Allah yang Maha Esa untuk menanggungnya dan memeliharanya. Dan saya tidak pernah bercakap dengan sesiapa pun dan peduli sama ada Allah menjelaskan kebenaran pada lidah saya atau lidahnya. 
Al-Ghazali mengambil semangat ini apabila dia membincangkan penentangan perdebatan yang ekstrim dan polemik intra-Islam. Salah satu kelemahan mengenai jenis perdebatan yang dikritik beliau adalah bahawa ia menyebabkan kehendak yang tidak baik antara pihak lawan dan konflik terhadapa prinsip am:
Dan antara [kejahatan polemik] adalah kegembiraan dari keburukan dan putus asa manusia dengan kebahagiaan mereka. Mereka yang tidak mencintai saudara Islam sepertimana yang mereka cintai untuk diri mereka adalah jauh dari sifat orang yang beriman. Bagi semua yang bersifat megah dengan menunjuk-nunjuk pasti akan senang dengan setiap keburukan rakan-rakan dan saingannya, mereka inilah yang berusaha untuk melangkaui keunggulannya. Kebencian di antara mereka adalah seperti di antara isteri-isteri. 
Oleh itu, aktiviti saingan itu adalah kekurangan rohani melainkan jika ia dilakukan dengan niat baik dan beradab. Penglibatan teologi sepatutnya dilakukan dengan kepentingan orang lain dalam fikiran, bukan sekadar keinginan untuk membuktikan kedudukan seseorang itu betul.
Setelah isi kandungan ini diletakkan pada permulaan Iḥyā’, Al-Ghazali menggunakan prinsip am ini beberapa kali lagi ketika membahas tugas-tugas terhadap pelbagai anggota masyarakat. Ketika datang ke perdagangan dan perniagaan, aturan itu berfungsi sebagai prinsip menangkap semua untuk menutupi setiap keadaan membeli dan menjual:
Semua peniaga yang membahayakan orang lain adalah ketidakadilan. Sesungguhnya keadilan adalah untuk tidak membahayakan saudara Islamnya dan keseluruhan piawai untuknya adalah bahawa dia tidak perlu mencintai saudaranya kecuali apa yang dicintainya untuk dirinya sendiri. Kerana jika apa-apa dalam urusannya sendiri akan menimbulkan kesusahan untuk dirinya sendiri dan berat di hatinya, maka dia tidak boleh berurusan dengan orang lain dengan cara yang sama. Sebaliknya, dia harus mempertimbangkan wang sendiri (dirham) sama dengan wang orang lain.
Sesetengah daripada mereka berkata, ‘Siapa yang menjual saudaranya untuk dirham dan dia tidak akan membelinya sendiri kecuali lima-enam dirham (khamsah dawāniq), maka dia telah meninggalkan sifat kemurahan hati yang telah diperintahkan kepadanya sewaktu menjalani urusan dan dia tidak menyukai saudara yang dikasihinya seperti untuk dirinya sendiri.’ Ini adalah keseluruhannya. 
Atas dasar ini, beliau terus melarang seorang pedagang menyembunyi kecacatan dalam sesuatu barangan. Para sahabat Rasulullahﷺ mengambil ikrar dengannya untuk memperlihatkan keinginan yang jujur terhadap setiap orang Islam, suatu ikrar yang digunakan sebagai kepatuhan kepada prinsip am dengan orang lain:
Mereka memahami bahawa ia adalah sebahagian dari keikhlasan (al-nuṣḥ) bahawa seseorang itu tidak sepatutnya gembira untuk adiknya kecuali apa yang menggembirakannya. Mereka tidak percaya bahawa ia [hanyalah] kebaikan dan peningkatan dalam tahap [kerohanian]. Sebaliknya, mereka percaya ia adalah syarat Islam dalam ikrar mereka kepadaNya. 
Peniaga harus lebih peduli dengan kehidupan akhirat dan kurang terlibat dengan urusan dunia ini. Al-Ghazali menasihati beliau agar mempunyai niat yang baik dan tulen, menjauhkan diri dari mengemis, menahan ketamakan, dan “biarlah dia berniat menunjukkan kemurahan hati kepada umat Islam dan bahawa dia suka akan seluruh ciptaan (sā'ir al-khalq) seperti apa yang dia suka untuk dirinya sendiri. Biarlah dia berniat untuk mengikuti jalan keadilan dan kesungguhan dalam urusannya seperti yang telah kita sebutkan.”  Al-Ghazali sekali lagi menggunakan bahasa yang menyeluruh dalam fomulasi prinsip am ini yang boleh termasuk penganut agama lain, seperti “Tuhan telah memerintahkan keadilan dan kebajikan kepada setiap orang dan kesemuanya” 
Seterusnya di dalam Iḥyā’ ini, Al-Ghazali telah membincangkan secara terperinci mengenai kelakuan, hak, dan tugasan yang yang berkaitan dengan kumpulan sosial tertentu. Kumpulan yang paling terdekat yang dibahasnya dahulu adalah mereka yang mempunyai ikatan persaudaraan dan persahabatan hanya kerana Allah, yang mana ia menyenaraikan sepuluh tugas. Antaranya adalah tanggungjawab untuk menanggung kesalahan rakan dan menjaga rahsia mereka:
Ketahuilah bahawa iman seseorang tidak lengkap selagi dia tidak mencintai saudaranya sepertimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Tahap persaudaraan yang terendah adalah bahawa dia melayan saudaranya kerana dia suka diperlakukan olehnya. Tidak syak lagi, dia menjangkakan dia dapat menutup kecacatannya dan berdiam diri tentang kesalahan dan kekurangannya. Jika dia bertentangan dari apa yang diharapkannya, kemarahannya akan menjadi sangat teruk. Betapa jauhnya keadilan itu jika dia mengharapkan daripadanya apa yang dia sendiri mengelak dan bertekad untuk tidak melakukan demi dia! 
Sesungguhnya, tahap persaudaraan yang terendah adalah untuk menerapkan prinsip am dengan cara mengamalkan persahabatan yang sama rata. Sebahagian daripada kesetaraan antara kawan adalah melindungi dan mempertahankan reputasi antara satu sama lain dalam batas keadilan yang munasabah; Namun, cinta yang tidak mementingkan diri sendiri adalah pada tahap yang lebih tinggi.        
Mengumpat, atau bercakap tentang sesuatu yang buruk dalam ketiadaannya, adalah juga pelanggaran prinsip am ini. Al-Ghazali melaporkan kata-kata para ulama generasi kedua Mujāhid, “Jangan menyebut saudaramu jika dia tidak hadir kecuali kamu menginginkannya untuk menyebut kamu tanpa adanya kamu.”   Dan dia memetik kata-kata seorang yang tidak bernama, “Saudaraku tidak disebutkan kepada saya kecuali saya bayangkan diri saya di tempatnya, jadi saya katakan kepadanya tentang apa yang saya suka dikatakan tentang saya.” Maka, Al-Ghazali menyimpulkan, “Dan inilah Islam yang sebenar: tidak dilihat saudaranya kecuali bagaimana dia melihat dirinya sendiri.”  Kemudian di dalam Iḥyā’ sambil membincangkan rawatan kerohanian untuk mengumpat, dia berkata, “Jika dia tidak suka diumpat, maka dia tidak sepatutnya senang kepada orang lain sepertimana yang dia tidak sukai dengan dirinya sendiri. Jadi, ini adalah rawatan yang menyeluruh.”   Prinsip am ini sekali lagi merupakan prinsip yang menyeluruh untuk tingkah laku yang benar, dalam hal ini sebagai panduan untuk menghindari banyak dosa mengata.
Doa dan solat atas nama seorang sahabat adalah satu lagi hak persaudaraan yang berasaskan prinsip am:
         [Antara haknya] doa untuk saudaranya dalam hidupnya dan selepas kematiannya untuk segala yang dia suka untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan segala yang berkaitan dengannya. Oleh itu, anda berdoalah untuk dia semasa anda berdoa untuk diri sendiri, tanpa perbezaan antara diri anda dan dia. Sesungguhnya doamu untuknya adalah doa untuk diri sendiri. 
Alasan doa seseorang untuk yang lain adalah sama dengan doa untuk dirinya sendiri adalah fahaman teologi sepenuhnya. Beliau memetik kata-kata Rasulullah ﷺ, “Apabila seseorang berdoa untuk saudaranya di belakangnya, malaikat itu berkata: Dan untuk kamu juga.”   Dalam hal ini, rujukannya terhadap prinsip am itu disahkan oleh keyakinannya terhadap tingkah laku malaikat, dan bukannya dengan alasan ahli falsafah atau rasional.
Al-Ghazali membincangkan tugas-tugas persahabatan dalam risalah lain yang bertajuk Permulaan Panduan (al-Bidāyah al-Hidāyah). Dia menyimpulkan senarai tugasnya dengan menyatakan bahawa mereka semua boleh diringkaskan dengan prinsip am:
Secara keseluruhannya, dia harus memperlakukannya [temannya] dengan cara dia ingin diperlakukan olehnya. Bagi sesiapa yang tidak mencintai saudaranya apa yang dicintainya untuk dirinya sendiri, maka persaudaraannya adalah kepura-puraan dan akibat yang merosakkan akan menentangnya di dunia dan di akhirat. 
Selepas persaudaraan dan persahabatan demi Allah datanglah lingkaran umat Islam yang lebih luas. Di dalam Iḥyā’, Al-Ghazali menyebutkan dua puluh tujuh hak dan tugas-tugas yang sama yang dilakukan oleh umat Islam terhadap satu sama lain.  Di  antara  hak-hak seorang Muslim yang diringkaskan pada bahagian awal ini adalah “bahawa kamu  mencintai dia sepertimana yang kamu mencintai untuk diri kamu sendiri, dan kamu membenci baginya apa yang kamu benci untuk diri sendiri.”  Prinsip am oleh Al-Ghazali mempunyai fomulasi positif dan negatif. Dalam sinopsis bahasa Parsi dari Iḥyā’Alchemy of Happiness (Kimiya al-Sa`dat), Al-Ghazali juga menyenaraikan ini sebagai hak pertama seorang Islam, walaupun ia hanya menggunakan formulasi negatif “Seorang Islam yang tidak disukai oleh seorang lagi Islam sepertimana tidak disenangi oleh dirinya sendiri.”  Bahagian berikutnya dalam Iḥyā’ ini menyokong hak prinsip am dengan merujuk kepada perumpamaan Rasulullah ﷺ tentang masyarakat sebagai sebuah badan, “Kesamaan orang-orang beriman di dalam cinta dan belas kasihan adalah badannya; jika salah satu anggota badannya murung, keseluruhan badan akan bertindak balas dengan demam dan bersengkang mata.”
Di bawah senarai hak-hak, Al-Ghazali menyebut prinsip am di dalam konteks keadilan, “Dan antara [hak-hak ini] adalah bahawa dia mempunyai rasa keadilan kepada orang-orang dari dirinya sendiri dan dia tidak memperlakukan mereka kecuali sepertimana dia akan suka diperlakukan oleh mereka.” Beliau memperakukan hak ini dengan kata-kata Rasulullah ﷺ, “Barangsiapa yang ingin diserahkan dari Neraka dan dimasukkan ke Syurga, maka hendaklah dia bertemu dengannya ketika dia menyaksikan tidak ada tuhan tetapi Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan biarkan dia memperlakukan orang lain seperti yang dia suka diperlakukan oleh mereka.”  Dalam petikan seterusnya, dia memetik satu lagi hadīth tradisi prinsip am untuk menyokong hak seorang Islam dalam keikhlasan menasihati dan kemurahan hati (al-naṣīḥah) dan kewajipan umat Islam dalam usaha untuk kebahagiaan masing-masing. 
 Perkumpulan sosial terbesar dan terakhir yang mempunyai hak adalah jiran, termasuk umat Islam dan bukan Islam. Al-Ghazali secara terang-terangan mengatakan bahawa bahkan “penyembah berhala” telah diberikan hak-hak yang kejiranan oleh Rasulullah ﷺ.  Beliau memahami hak-hak ini bukan sahaja sebagai hak negatif (iaitu mengelakkan kemudaratan), tetapi juga sebagai hak yang positif:
Ketahuilah bahawa bukan hanya hak jiran adalah bebas daripada bahaya. Sebaliknya, kemudaratan perlu ditanggung ... Ia juga tidak mencukupi untuk menanggung kemudaratan. Sebaliknya, dia mestilah lembut dan menawarkan amal dan tingkah laku yang baik. 
Dengan kata lain, seorang Islam seharusnya tidak semata-mata mengelakkan ketidakadilan; dia juga wajib untuk menawarkan perlindungan yang baik terhadap jirannya. Untuk menggambarkan hal ini, beliau menceritakan kisah pengarang Parsi yang terkenal dan memeluk Islam ‘Abd Allāh Ibn al-Muqaffa’ (ayat 757):
Ibn al-Muqaffa’ mendengar bahawa jirannya menjual rumahnya kerana hutang yang dibebaninya. Dia duduk di bawah bumbung rumahnya dan dia berkata, ‘Saya tidak menghormati kesucian rumahnya jika dia menjualnya untuk memenuhi hutang.’ Maka, [Ibn al-Muqaffa’] membayar harga rumah kepadanya dan menyuruhnya untuk tidak menjualnya.
Dan salah seorang daripada mereka mengadu tentang banyaknya tikus di rumahnya. Ia dikatakan kepadanya, ‘Sekiranya kamu mempunyai seekor kucing!’ Maka [Ibn al-Muqaffa’] berkata, ‘Saya takut tikus mendengar suara kucing dan lari ke rumah jiran, oleh sebab itu saya akan gembirakan mereka dengan apa yang tidak menggembirakan diri saya sendiri.’ 
Ibn al-Muqaffa’ memperlihatkan keprihatinan terhadap kesejahteraan jiran-jirannya, berdasarkan alasan prinsip am, hingga ke tahap menanggung bahaya akibat perbelanjaan mereka. Kita boleh faham dari petikan ini bahawa prinsip am Al-Ghazali ini boleh diguna pakai kepada semua jiran tanpa mengira kepercayaan agama mereka.
Walaubagaimanapun, penaakulan prinsip am ini menjadi lebih sukar apabila dua atau lebih agen moral wujud dalam keadaan tertentu. Al-Ghazali mengakui realiti peperangan dan kepentingan untuk menentang ketidakadilan dan mempertahankan orang yang tidak bersalah. Dia menafikan kebaikan kepada “semua orang yang tidak taat kepada Allah dengan ketidaktaatan yang melampaui orang lain,” atau, dengan kata lain, mereka yang melanggar hak asasi manusia sebagaimana yang difahami olehnya. Sekiranya hanya satu pembolehubah atau ejen yang terlibat dalam persamaan moral, prinsip am berlaku walaupun kepada orang-orang yang menindas dan menyebabkan kemudaratan peribadi. Walaubagaimanapun, jika banyak pembolehubah terlibat dalam persamaan moral, Al-Ghazali menangguhkan rawatan prinsip am ini kepada orang yang haknya telah dilanggar:
Dan untuk mengampuni orang yang berbuat salah dan berbuat baik kepada orang yang melakukan kejahatan adalah di antara ciri-ciri sifat orang yang benar. Sesungguhnya kebaikan boleh ditunjukkan kepada orang yang melakukan kesalahan padamu, tetapi bagi orang yang membahayakan orang lain dan tidak mematuhi Allah, maka dia tidak patut diperlihatkan kebaikan kerana kebaikan kepada pelaku kejahatan adalah kejahatan terhadap orang yang salah. Dan hak orang yang salah adalah untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, dan untuk menguatkan hati [hati yang tidak bersalah] dengan menjauhkan orang yang berbuat salah lebih disukai Allah daripada menguatkan hati orang yang melakukan kesalahan. Apabila anda sendiri yang salah, maka kebaikan, pengampunan, dan alasan berada di luar jangkauan anda. 
Prinsip am ini tidak semestinya ditolak berdasarkan peraturan Al-Ghazali untuk menunjukkan permusuhan demi Tuhan kepada penindas. Hasrat permusuhan ini bukanlah kepuasan membalas dendam demi kebangkitan dendam. Semasa beliau membincangkan di tempat lain, motivasi seseorang harus sepenuhnya mendekati Allah melalui ketaatan, “Dia yang bertujuan untuk mendekati Allah (S.A.W) adalah ‘ikhlas’.”  Sebaliknya, dia memandang keadaan itu melalui hierarki hak; keperluan bagi orang tertindas adalah untuk hak-hak mereka dipulihkan sebelum kecaman ditunjukkan kepada penindas. Motivasi di sebalik permusuhan demi Allah mestilah bersih sehingga ke akhirnya.
Oleh sebab ini, Al-Ghazali memberi amaran kepada para pembaca untuk memeriksa niat mereka secara kritis apabila mereka berfikir bahawa permusuhan demi Tuhan adalah bersesuaian. Permusuhan seharusnya tidak melibatkan kebimbangan hak, faedah orang yang salah, dan kebajikan masyarakat secara keseluruhan bersesuaian dengan keinginan Allah. Kekufuran dalam nama Allah yang terdorong daripada iri hati, kebanggaan, keangkuhan, atau kebencian sepenuhnya, yang semuanya dikutuk, adalah tidak sah. Walaubagaimanapun, walaupun kebaikan dan kelemahlembutan dapat disalahlan jika mereka timbul niat yang salah dan mengeluarkan hasil yang berbahaya:
Kerana dengan kelembutan dan melihat dengan mata belas kasihan kepada ciptaan adalah jenis kerendahan hati, dan dalam kekerasan dan berpaling adalah sejenis penolakan. Yang memerlukan konsultasi adalah hati. Maka apa yang dilihatnya cenderung kepada perbuatannya dan sesuai dengan sifatnya yang [berdosa], maka yang pertama adalah menentangnya; sama ada kemarahan dan kekejaman adalah di luar kebanggaannya, kesombongan, keseronokan untuk menunjukkan keunggulan dan mengambil kebebasan dengan kebenaran, dan apakah kelembutannya telah keluar dari pujian, untuk memujuk hati [orang yang berdosa] itu untuk mencapai suatu tujuan, atau takut akan kesan ketidaksetiaan dan keengganannya terhadap status atau kekayaannya dengan kemungkinan curiga atau tidak. Dan semua itu  adalah disebabkan oleh isyarat Syaitan dan jauh dari perbuatan orang-orang di akhirat.
Petikan-petikan ini menyerlahkan cabaran tentang prinsip am kerana ia berkaitan dengan situasi perang dan hukuman yang sah. Namun prinsip itu sendiri tidak dibatalkan oleh kekerasan realiti dunia; ia hanya diagihkan terlebih dahulu kepada mereka yang paling berhak mendapatnya, sama ada individu yang salah atau masyarakat pada umumnya. Kebijaksanaan dan ketulusan kajian diri diperlukan untuk bertindak dalam kerumitan dilema moral yang mana tiada jawapan yang mudah. Pemahaman orang bijak pandai memang bersifat subjektif dan tidak selalu bersifat rumit dalam istilah jurisdiksi, yang membuatkan prinsip am dalam kes-kes ini kurang dari sudut falsafah sains dan lebih banyak seni rohani yang tinggi.

Kesimpulan

Keyakinan etika teologi Al-Ghazali ini disokong oleh prinsip am, yang sering digunakannya sebagai prinsip meringkaskan panduan moral dalam pelbagai konteks. Beliau mengaitkan prinsip itu kepada beberapa tema etika lain yang menonjol dalam kedua-dua kesusasteraan Islam klasik dan moden, tema yang sama yang berlaku dalam banyak tradisi agama dan falsafah yang lain. Mungkin yang paling penting untuk hubungan antara agama lain dengan umat Islam adalah penggunaannya yang lebih jelas dari prinsip am kepada orang bukan Islam yang tenang, walaupun keadaan perang yang tidak dapat dielak dan penentangan terhadap ketidakadilan. Al-Ghazali menggunakan kesaksamaan dalam etika prinsip amnya yang memberikan asas teologi dalam Islam klasik untuk pemahaman yang sama tentang hak asasi manusia moden dan kerjasama antara agama dalam menghadapi cabaran global seperti perubahan iklim dan pembangunan ekonomi yang adil. Penghargaan untuk prinsip am Al-Ghazali ini juga boleh membantu orang bukan Islam lebih bersifat empati dengan umat Islam yang lain dan berpotensi untuk mengurangkan permusuhan akar umbi terhadap Islam yang merupakan bahan dari maklumat palsu Internet dan retorik politik yang dipanaskan.

1 Hertzler, J O. “Prinsip Am.” Jurnal Etika Antarabangsa. 44.4 (1934): 418.

2 Neusner, Jacob, dan Bruce Chilton (eds.). Prinsip Am: Etika kesalingan dalam Agama Dunia. (London: Continuum, 2008), 99.

3 Smart, Ninian. Dimensi Suci: Anatomi Kepercayaan Dunia. (Berkeley: University of California Press, 1996), 11.

4 Wattles, Jeffrey. Prinsip Am. (New York: Oxford University Press, 1996), 5.

5 Volf, Miroslav, Ghazi bin Muhammad, dan Melissa Yarrington (eds.). Firman: Muslim dan Kristian Mengasihi Tuhan dan Jiran. (Grand Rapids, Mich: W.B. Eerdmans Pub. Co, 2010), 3; lihat juga www.acommonword.com.

6 Sūrat ‘Āli `Imrān 3:64; Abdel Haleem, M. A. S. Qur’an: Terjemahan Bahasa Inggeris dengan Teks Arab.. (Oxford: Oxford University Press, 2010), 59.

7 El-Ansary, Waleed A, dan David K. Linnan. Pemahaman Muslim dan Kristian: Teori dan Aplikasi “Firman”. (New York: Palgrave Macmillan, 2010), 7-11.

8 al-Dhahabī, Muḥammad A., dan Shu’ayb Arnā’ūṭ, et al. Siyar A’lām al-Nubalā’. (Dimashq: al-Risālah al-‘ālmiyah, 2014), 19:322.

9 al-Kāshī, Fayḍ M. M., dan ‘Alī A. Ghaffārī. Al-Maḥajjah al-Bayḍā’ fī Tahdhīb al-Iḥyā’. (Ṭihrān: Maktabat al-Ṣadūq, 1939).

10 Abul Quasem, Muhammad. Etika al-Ghazali: Etika Komposit dalam Islam. (Petaling Jaya: Quasem, 1975), 43.

11 Hourani, George F. Alasan danTradisi dalam Etika Islam. (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), 166.

12 Sūrat al-Burūj 85:14; Abdel Haleem, Qur’an, 591.

13 al-Ghazzālī, David B. Burrell, dan Nazih Daher. Sembilan Puluh Sembilan Nama-Nama Indah Allah: Al-Maqṣad al-Asnā fī S̲h̲arḥ Asmā’ Allāh al-Ḥusnā. (Cambridge, UK: Persatuan Teks Islam, 2011), 118-119.

14 Neusner, Jacob, dan Bruce Chilton (eds.). Altruisme dalam Agama-Agama Dunia. (Washington, D.C.: Georgetown University Press, 2005), 74.

15 al-Ghazzālī, dan Tobias Mayer. Surat kepada Murid: Ayyuhā’l-Walad. (Cambridge, UK: Persatuan Teks Islam, 2005), 56.

16 Luke 10:27; Coogan, Michael D, Marc Z. Brettler, Carol A. Newsom, dan Pheme Perkins. The New Oxford Kitab Anotasi: Dengan Apocrypha (New York: Oxford University Press, 2010), 1851.

17 al-Ghazzālī, dan Timothy Winter. Mendisiplinkan Jiwa = Kitāb Riyāḍat al-Nafs, & Memecahkan Dua Keinginan = Kitāb Kasr al-S̲h̲ahwatayn: Books XXII dan XXIII Kebangkitan Ilmu Keagamaan = Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn. (Cambridge, UK: Islamic Texts Society, 1995), 68.

18 al-Ghazzālī, dan ‘Abd H. M. Darwīsh. Bidāyat al-Hidāyah. (Bayrūt: Dār Ṣādir, 1998), 131.

19 al-Ghazzālī, dan ‘Abd Q. S. ‘Aydarūs. Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn. (Jiddah: Dār al-Minhāj lil-Nashr wa-al-Tawzī’, 2011), 6:491-492.

20 Ibid., 1:99.

21 Ibid., 1:173.

22 Ibid., 3:292.

23 Ibid., 3:296.

24 Ibid., 3:323.

25 Ibid., 3:308.

26 Abul Quasem, Etika al-Ghazali, 212.

27 al-Ghazzālī, Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn, 4:88-89.

28 Ibid., 4:102.

29 Ibid., 4:103.

30 Ibid., 5:525.

31 Ibid., 4:121.

32 Ibid.

33 al-Ghazzālī. Bidāyat al-Hidāyah, 163.

34 Abul Quasem, Etika al-Ghazali, 214.

35 al-Ghazzālī, Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn, 4:150.

36 al-Ghazzālī, Jay R. Crook, dan Laleh Bakhtiar. The Alchemy of Happiness (Kimiya al-Saadat). (Chicago, IL: Buku-Buku Terbaik Dunia Islam, 2008), 1:342.

37 al-Ghazzālī, Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn, 4:151.

38 Ibid., 4:163.

39 Ibid., 4:197.

40 Ibid., 4:212.

41 Ibid., 4:215.

42 Ibid., 4:215-216.

43 Ibid., 4:47.

44 al-Ghazzālī, dan Anthony Shaker. Al-Ghazali mengenai Niat, Ketulusan dan Ketetapan = Kitāb al-Niyya wal’l-Ikhlāṣ wa’l Ṣidq: Book XXXVII Kebangkitan Kajian Keagamaan = Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn. (Cambridge, U.K.: Persatuan Teks Islam, 2013), 58.

45 al-Ghazzālī, Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn, 4:56.

Penafian: Pandangan, pendapat, penemuan, serta kesimpulan yang dinyatakan dalam kertas dan artikel ini adalah hak milik penulis. Selain itu, Yaqeen tidak menyokong mana-mana pandangan peribadi pengarang di mana-mana platform. Pihak kami adalah pelbagai di semua bidang, ini membolehkan dialog berterusan dan memperkaya yang membantu kami menghasilkan penyelidikan berkualiti tinggi.
Hak cipta © 2018. Yaqeen Institute for Islamic Research
Welcome back!
Bookmark content
Download resources easily
Manage your donations
Track your spiritual growth

Disclaimer: The views, opinions, findings, and conclusions expressed in these papers and articles are strictly those of the authors. Furthermore, Yaqeen does not endorse any of the personal views of the authors on any platform. Our team is diverse on all fronts, allowing for constant, enriching dialogue that helps us produce high-quality research.